Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. Program of the discipline "Economic analysis" speciality 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities»

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-76 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. Program of the discipline "Economic analysis" speciality 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities». [Робочі програми]

[img] Text
06-01-76 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Ефективність підприємницької діяльності суб'єктів усіх організаційно-правових форм власності залежить, передусім, від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, глибокого оволодіння ними методами системного комплексного аналітичного дослідження показників господарсько-фінансової діяльності. За допомогою економічного аналізу розробляється стратегія розвитку підприємства, обґрунтовується вибір оптимальних варіантів управлінських рішень, здійснюється контроль за їх виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства та виявляються причини негараздів і наявні резерви. Дисципліна «Економічний аналіз» передбачає опанування студентами основних прийомів і методів оцінки діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, вивчення вітчизняного та світового досвіду у здійсненні аналітичних досліджень. Навчальний матеріал дисципліни «Економічний аналіз» викладається в десяти темах, які розкривають сутність, завдання, функції, принципи економічного аналізу; поняття методу і методології економічного аналізу; основи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу; методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства. The efficiency of entrepreneurial activities of entities of all organizational-legal forms of property depends, above all, on the competence and creativity of managerial staff, their profound mastery of methods of systemic comprehensive analytical study of economic and financial performance. With the aid of economic analysis the development strategy of the enterprise is designed, the choice of the optimum alternatives of management decisions is justified, the control of their implementation is fulfilled, and the results of enterprise’s activities are evaluated and the reasons of problems and existing reserves are revealed. The academic discipline “Economic analysis” involves students’ mastering of main ways and methods of enterprises’ operations assessment, identification of internal reserves of rational exploitation of material, human and financial resources, studying domestic and international experience in carrying out analytical investigations. The educational material of academic discipline “Economic analysis” is taught in ten topics, which reveal the essence, aims, functions, principles of economic analysis, the notion of method and methodology of economic analysis, the basics of organization of economic analysis informational support, methodological foundations of analysis of the most important production and financial activity indicators of the enterprise

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-01-76, методи дослідження, факторний аналіз, фінансовий аналіз, резерви виробництва, ефективність господарської діяльності, methodology of research, factor analysis, financial analysis, reserves of production, efficiency of economic activity
Шифр: 06-01-76
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 11:08
Last Modified: 02 Mar 2020 11:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17304

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year