Робоча програма навчальної дисципліни «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline "OPERATIONAL-SEARCH MEASURES AND UNAUDITED ACTIONS" specialt 262 «Law enforcement activities»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-09 Гвоздецький, В. Д. and Садовнік, В. П. and Петровський, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline "OPERATIONAL-SEARCH MEASURES AND UNAUDITED ACTIONS" specialt 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

[img] Text
07-05-09.pdf

Download(814kB)

Abstract

Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Навчальна дисципліна побудована таким чином, щоб забезпечити послідовне і логічне викладення матеріалу, розкрити зміст основних положень теорії кримінальної юстиції, відповідного правового регулювання і практики, пов’язаної з таким регулюванням. Вивчення дисципліни "Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії" сприяє розумінню пошуку і фіксації фактичних даних про протиправння діянь окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. Operational and search activity is a system of vowel and unofficial search, intelligence and counterintelligence activities carried out with the use of operative and operational-technical means. The course is designed to provide a consistent and logical presentation of the material, to reveal the content of the basic provisions of criminal justice theory, relevant legal regulation and practice related to such regulation. Studying the discipline "Operational and search activities and unspoken investigative actions" promotes understanding of finding and recording of actual data on the wrongdoing of individuals and groups, the responsibility for which is provided by the Criminal Code of Ukraine, intelligence and subversive activity of special services of foreign states and organizations in order to terminate the law and order in the interests of criminal justice, as well as information in the interests of the security of citizens, society and the state

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-09, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне право, негласні слідчі дії, пошук, оперативна розробка, підсудність, публічна служба, провадження, суд, судовий процес, operative-investigative activity, criminal law, unspoken investigative actions, search, operative development, jurisdiction, public service, proceedings, court, litigation
Шифр: 07-05-09
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Mar 2020 12:20
Last Modified: 05 Mar 2020 12:20
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17332

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year