Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 151 «Automation and computer-integrated technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-112 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-112 (1).pdf

Download(710kB)

Abstract

Основне завдання дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог безпеки життєдіяльності та цивільного захисту тим самим гарантування збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення безпеки життєдіяльності та цивільного захисту працівників, захисту населення та територій підчас надзвичайних ситуацій з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. Результати навчання полягають у вмінні виявляти при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних чинників на організм людини в повсякденній діяльності, оцінювати ступінь безпечності умов перебування підчас надзвичайних ситуаціях, достатності заходів із безпеки життєдіяльності та цивільного захисту і їх розробку. The main objective of the discipline is to provide students with the knowledge, skills and abilities (competences) to effectively solve the problem of professional activity, with due to the requirements of life safety and civil protection, thus, ensuring the protection of life, health and efficiency of employees in various fields. The discipline ‘Life Safety and Civil Protection’ trains in future specialists the skills and competences for ensuring the safety of life and civil protection of workers, protection of the population and territories during emergencies, taking into account the achievements of scientific and technological progress. Learning outcomes are the ability to identify in a professional activity conditions, causes and consequences of the negative effects of harmful and dangerous factors on the human body in everyday activities, to estimate degree of safety of the conditions during emergencies, the adequacy of measures for safety of life and civil protection and their development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-112, безпека життєдіяльності, цивільний захист, джерела проходження небезпек, ідентифікація небезпек, небезпечний чинник, рівні надзвичайних ситуацій, life safety, civil protection, sources of danger, identification of hazards, dangerous factor, levels of emergencies
Шифр: 03-10-112
Subjects: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 06 Mar 2020 09:29
Last Modified: 06 Mar 2020 09:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17348

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year