Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соматичних хворих» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "PSYCHOLOGY OF SOMATIC PATIENTS" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-148 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соматичних хворих» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "PSYCHOLOGY OF SOMATIC PATIENTS" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-148.pdf

Download(650kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Психологія соматичних хворих» вивчає основні психологічні чинники, що впливають на розвиток соматичних та психосоматичних захворювань; психологічні фактори формування здорового стилю життя населення; психодіагностичні методики, що застосовуються в клініці соматичних хворих; основні принципи, підходи і методи психологічної допомоги соматичним хворим. Мета викладання навчальної дисципліни «Психологія соматичних хворих» полягає в ознайомленні студентів із психологічними особливостями людини, що страждає на хронічні соматичні захворювання. Розглядаються психологічні чинники ризику та антиризику соматичних та психосоматичних захворювань; зміни та трансформація особистості протягом хронічного соматичного захворювання; проблема гострого та хронічного психоемоційного напруження та його роль у виникненні та перебігу соматичних захворювань; психологічні аспекти превентивної медицини; основні проблеми психодіагностики в клініці соматичних захворювань; принципи, методи та технології психокорекційної роботи з цими групами хворих. The discipline "Psychology of Somatic Patients" studies the main psychological factors that influence the development of somatic and psychosomatic diseases; psychological factors of forming a healthy lifestyle of the population; psychodiagnostic techniques used in the somatic patients' clinic; basic principles, approaches and methods of psychological care for somatic patients. The purpose of teaching the discipline "Psychology of somatic patients" is to acquaint students with the psychological characteristics of a person suffering from chronic somatic diseases. The psychological factors of risk and anti-risk of somatic and psychosomatic diseases are considered; personality changes and transformation during chronic somatic illness; the problem of acute and chronic psycho-emotional stress and its role in the origin and course of somatic diseases; psychological aspects of preventive medicine; main problems of psychodiagnostics in the somatic diseases clinic; principles, methods and technologies of psycho-correction work with these groups of patients

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-148, клініка, превентивна медицина, психосоматика, психосоматичні хворі, чинники ризику, внутрішня картина хвороби, еталони здоров’я, моделі здоров’я, психічне здоров’я, стрес, періоди життя, професійне вигорання, емоційне вигорання, психопрофілактика, психодіагностика, психокорекція, групи хворих, психологічні чинники, перебіг захворювання, здоровий стиль життя, clinic, preventive medicine, psychosomatics, psychosomatic patients, risk factors, internal picture of health, health standards, models of health, mental health, stress, periods of life, professional burnout, emotional burnout, psychoprophylaxis, psychodiagnosis, psycho-correction, groups of patients, psychological factors, disease course, healthy lifestyle
Шифр: 07-03-148
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Mar 2020 22:03
Last Modified: 18 Mar 2020 22:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17437

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year