Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної політики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline CURRENT SOCIAL POLICY PROBLEMS for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-147 Шевчук, Т. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної політики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline CURRENT SOCIAL POLICY PROBLEMS for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-147.pdf

Download(442kB)

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Актуальні проблеми соціальної політики» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти закладів вищої освіти. Курс «Актуальні проблеми соціальної політики» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу вибіркової підготовки, пов’язаних з вивченням організаційних засад соціальної діяльності в суспільстві, а також спрямований на формування здатності майбутнього психолога до аналізу соціальної політики країни, соціально-політичних процесів на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Курс «Актуальні проблеми соціальної політики» є дисципліною вільного вибору студентів, яка дозволяє майбутнім фахівцям обґрунтовувати необхідність соціальних змін, прийняття практичних рішень щодо покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки суспільства і окремої людини. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздатковим та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Actual problems of social policy" is designed in accordance with the structure and content of the textbooks, which are recommended for applicants of the first (bachelor) level of education of higher education institutions. The course "Actual problems of social policy" occupies an important place in the general structural and logical scheme of specialist training. It belongs to the cycle of sample preparation related to the study of organizational principles of social activity in society, as well as aimed at shaping the ability of the future psychologist to analyze the social policy of the country, socio-political processes at the national, regional and local levels. The course "Actual problems of social policy" is a discipline of free choice of students, which allows future professionals to justify the need for social change, making practical decisions to improve social welfare and improve social security of society and the individual. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, handouts and video material in sections of the discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-147, соціальна політика, соціальна безпека, соціальна справедливість, соціальне партнерство, соціальні проблеми, соціальні стандарти, мінімальний соціальний стандарт, Social policy, social security, social justice, social partnership, social problems, social standards, minimum social standard
Шифр: 07-03-147
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Mar 2020 15:29
Last Modified: 20 Mar 2020 15:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17448

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year