Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline HEALTH PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-127 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline HEALTH PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-127 (2), зах.pdf

Download(224kB)

Abstract

Навчальна дисципліна „Психологія здоров’я” вивчає психологічні причини здоров’я, методи та засоби його збереження, зміцнення та розвитку. Вона досліджує критерії психічного та соціального здоров’я, методи діагностики, оцінки та самооцінки фізичного, психічного та соціального здоров’я, соціально-психологічні фактори здорового способу життя, психологічні механізми стресостійкості та проблеми психологічного забезпечення професійного здоров’я. Мета дисципліни „Психологія здоров’я” полягає в оволодінні теоретичними та практичними основами збереження та зміцнення здоров’я людини, засвоєнні методів та прийомів роботи з виявлення фізичного, соціального та психічного рівнів здоров’я, збереження працездатності, самовпливу на організм за допомогою сучасних оздоровчих технологій, а також формуванні свідомого ставлення до власного здоров’я та ведення здорового способу життя. Завдяки застосуванню отриманих знань здобувачі вищої освіти оволодіють навичками керування своїми. The course "Psychology of Health" examines the psychological causes of health, methods and means of its preservation, strengthening and development. It examines the criteria of mental and social health, methods of diagnosis, assessment and self-assessment of physical, mental and social health, socio-psychological factors of healthy lifestyles, psychological mechanisms of stress resistance and problems of psychological maintenance of occupational health. The purpose of the discipline "Psychology of health" is to master the theoretical and practical bases of preservation and strengthening of human health, mastering methods and techniques of work on the detection of physical, social and mental health levels, preservation of efficiency, self-influence on the body with the help of modern wellness technologies, as well as forming a conscious attitude to one's health and leading a healthy lifestyle. Due to the application of the obtained knowledge, higher education students acquire the skills to manage their psychoemotional states in the current tense conditions of professional activity

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-127, психологія здоров’я, чинники ризику, внутрішня картина здоров’я, еталони здоров’я, моделі здоров’я, психічне здоров’я, професійне довголіття, стрес, періоди життя, професійне вигорання, емоційне вигорання, психогігієна, психопрофілактика, health psychology, risk factors, internal health picture, health standards, health models, mental health, occupational longevity, stress, life periods, professional burnout, emotional burnout, psycho-hygiene, psychoprophylaxis
Шифр: 07-03-127
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Mar 2020 12:21
Last Modified: 31 Mar 2020 12:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17544

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year