Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

07-02-70 Водоп’ян, Т. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
07-02-71.pdf

Download(428kB)

Abstract

Фахівець-правник повинен володіти навичками судового супроводу різних категорій цивільних справ. Дисципліна «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» - це система знань у галузі цивільного процесуального права, необхідних і достатніх для формування цілісного уявлення про процесуальні особливості розгляду і вирішення окремих категорій цивільних спорів. Студент в процесі вивчення курсу «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» опановує тематимку особливостей розгляду цивільних справ на певних етапах цивільного процесу, а також щодо окремих категорій цивільних справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства. Особливу увагу зосереджено на міжнародних договорах, підзаконних актах тощо. Основні завдання практичних занять полягають у засвоєнні теоретичних та практичних положень особливостей розгляду певних категорій цивільних справ. У процесі обговорення, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог законодавства в Україні, аналізувати процесуальні документи. Основою ефективного опанування проблематикою розгляду окремих категорій цивільних справ на практичних заняттях є вивчення лекцій, узагальнень судової практики, наукових періодичних видань. Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору провідних науковців. Для вироблення у студентів практичних навичок викладач пропонує їм вирішити задачі, що являють собою конкретні справи з практики судів. Студент повинен здійснити теоретичний аналіз ситуації і проаналізувати судову практику в даній катгорії цивільних справ. Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, практичні заняття, самостійна робота, поточний і підсумковий контроль. Важливим для засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення рекомендованих у програмі законів та підзаконних нормативних актів, а також літературних джерел, дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться науково-педагогічними працівниками кафедри.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 07-02-70, розгляд окремих категорій цивільних справ
Шифр: 07-02-70
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Конституційного права та галузевих дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 07 Apr 2020 13:37
Last Modified: 07 Apr 2020 13:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17602

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year