Робоча програма для проходження навчальної практики "Вступ до фаху" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою "Готельно-ресторана справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторана справа". Program of the educational practice "Introduction to the specialty" specialty 241 "Hotel and restaurant affairs"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-65 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. and Скорина, Т. М. (2020) Робоча програма для проходження навчальної практики "Вступ до фаху" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою "Готельно-ресторана справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторана справа". Program of the educational practice "Introduction to the specialty" specialty 241 "Hotel and restaurant affairs". [Робочі програми]

[img] Text
05-08-65, 1.pdf

Download(273kB)

Abstract

Основними завданням навчальної практики «Вступ до фаху» є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навичок практичної роботи. Вони базуються на раніше вивчених професійно спрямованих дисциплінах і розвивають, систематизують та закріплюють практичні навички, отримані під час теоретичної підготовки. Майбутні молоді фахівці привчаються до охоплення та осмислення комплексу питань, які потрібно вирішувати у туристичній сфері. Навчальну практику «Вступ до фаху» проводять в літній період наприкінці ІІ семестру, або розділяють на два періоди (зимовий та літній). Розподіл практики на два блоки дозволяє студентам знайомитись з відмінностями в розвитку зимових та літніх видів рекреації та туризму. Згідно навчального планування тривалість практики складає 3 тижні, а загальний обсяг – 135 годин (4,5 кредити). The main task of the educational practice "Introduction to the specialty" is to consolidate the theoretical knowledge and the acquisition of practical skills. They are based on previously studied professionally oriented disciplines and develop, systematize and consolidate practical skills acquired during theoretical training. Future young professionals are accustomed to reaching and understanding the complex of issues that need to be addressed in the tourism field. The educational practice "Introduction to the specialty" is carried out in the summer period at the end of the second semester, or divided into two periods (winter and summer). The division into two blocks allows students to become familiar with the differences in the development of winter and summer recreation and tourism. According to the curriculum, the duration of the practice is 3 weeks and the total amount is 135 hours (4.5 credits)

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-65, природні туристично-рекреаційні ресурси, антропогенні туристичні ресурси, суспільно-історичні туристичні ресурси, рекреація, готельно-ресторанна справа, готельний бізнес, ресторанне господарство, обслуговування в готельному та ресторанному господарствах, natural tourist and recreational resources, anthropogenic tourist resources, socio-historical tourist resources, recreation, restaurant business, hotel business, service in hotel and restaurant business
Шифр: 05-08-65
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 241 Готельно-ресторанна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Apr 2020 10:15
Last Modified: 10 Apr 2020 21:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17644

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year