Робоча програма навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the discipline "Machinery and equipment for biotechnology" specialty 208 "Agroengineering"

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-83 Голотюк, М. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the discipline "Machinery and equipment for biotechnology" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

[img] Text
02-01-83, 1.pdf

Download(315kB)

Abstract

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати основні засади розвитку агроінженерії з погляду впровадження сучасних технологій; загальні положення машини та обладнання для біотехнологій, енергозбереження; шляхи покращення екологічного стану технічних об’єктів; оцінку ролі підприємств галузі у створенні екологічно чистих, безвідходних виробництв, ресурсозберігаючих технологій, як в теоретичному, так і практичному відношенні; сучасні прийоми і засоби управляння енергоефективністю і енергозбереженням машини та обладнання для біотехнологій; організацію контролю і обліку ресурсів. Вони повинні вміти визначати показників машини та обладнання для біотехнологій; прогнозувати ресурс машин і обладнання; здійснювати оцінку ефективності технологій в технологічних процесах машини та обладнання для біотехнологій; планувати виробничо-технічний комплекс підприємства з покращення ресурсно-енергетичних показників; визначати норми витрат матеріальних ресурсів для технічного процесу, відходів і витрат виробництва, витрат матеріалів для біотехнологій; використовувати основні прийоми здійснення енергетичного аналізу технологічних процесів і обладнання; оцінювати їх функціональноекономічну ефективність, а також ефективність енергозберігаючих заходів. As a result of studying this discipline, students should know the basic principles of agro-engineering development in terms of the introduction of modern technologies; general provisions of biotechnology machinery and equipment, energy saving; ways to improve the environmental status of technical facilities; evaluation of the role of the enterprises of the branch in creation of environmentally friendly, waste-free production, resource-saving technologies, both in theoretical and practical terms; state-of-the-art techniques and tools for managing energy efficiency and energy conservation of biotechnology machinery and equipment; organization of control and accounting of resources. They must be able to determine the performance of machinery and equipment for biotechnology; to predict resource of machines and equipment; to evaluate the efficiency of technologies in technological processes of machinery and equipment for biotechnology; to plan the production and technical complex of the enterprise for improvement of resource and energy indicators; determine the rates of consumption of material resources for the technical process, waste and production costs, materials costs for biotechnology; to use the basic methods of energy analysis of technological processes and equipment; to evaluate their functional and economic efficiency, as well as the efficiency of energy saving measures

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-83, машини, машинобудування, обладнання, біотехнологія, техніка, технічна система, mechanisms of machines, engineering, equipment, biotechnology, machinery, technical system
Шифр: 02-01-83
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Apr 2020 08:19
Last Modified: 24 Apr 2020 19:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17759

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year