Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the discipline "PSYCHOLOGICAL REHABILITATION" specialty all specialty

Downloads

Downloads per month over past year

08-02-36 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the discipline "PSYCHOLOGICAL REHABILITATION" specialty all specialty. [Робочі програми]

[img] Text
08-02-36.pdf

Download(199kB)

Abstract

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» є засвоєння знань щодо психологічних причин здоров’я, методів та засобів його збереження, укріплення та профілактики. Згідно зі Стандартом вищої освіти України І (бакалаврського) рівня студенти повинні розуміти важливість збереження і відновлення психічного і психологічного здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби надати професійну психологічну допомогу і супровід. Під час вивчення даної навчальної дисципліни розглядаються теоретичні підходи, методи і принципи психологічної реабілітації, аналізуються види і критерії здоров’я, насамперед психічного і психологічного, вивчаються та закріплюються на практиці методи та засоби збереження, зміцнення та профілактики здоров’я людей. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів. The program of study of the elective discipline "Psychological Rehabilitation" is made in accordance with the educational and professional training program for higher education students of the first (bachelor) level, studying in different specialties. The subject of the study course "Psychological Rehabilitation" is the acquisition of knowledge about the psychological causes of health, methods and means of its preservation, strengthening and prevention. According to the Higher Education Standard of Ukraine I (Bachelor) level, students should understand the importance of maintaining and restoring mental and psychological health (their own and those around them) and provide professional psychological assistance and support when needed. The course examines theoretical approaches, methods and principles of psychological rehabilitation, analyzes the types and criteria of health, first of all mental and psychological, examines and puts into practice methods and means of preserving, strengthening and preventing human health. The study of the course assumes a systematic and thorough knowledge of related courses

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 08-02-36, психологічна реабілітація, стрес, корекція, психопрофілактика, психоаналіз, психокорекція, psychological rehab, stress, correction, psychoprophylaxis, psychoanalysis, psychocorrection
Шифр: 08-02-36
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Здоров'я людини і фізичної реабілітації
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 Apr 2020 08:52
Last Modified: 24 Apr 2020 19:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17806

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year