Робоча програма «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «SELF-MANAGEMENT» field of knowledge 07 "Management and administration" speciality 073 "Management"

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-143 Нетепчук, В. В. (2020) Робоча програма «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «SELF-MANAGEMENT» field of knowledge 07 "Management and administration" speciality 073 "Management". [Робочі програми]

[img] Text
06-08-143,1.pdf

Download(242kB)

Abstract

Викладання дисципліни «Самоменеджмент» є складовою частиною підготовки кваліфікованих фахівців у сфері менеджменту. Робоча програма навчальної дисципліни “Самоменеджмент” розроблена на основі ОПП і навчального плану 2017 р. для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Предметом дисципліни „Самоменеджмент” є процеси самоорганізації і саморозвитку соціальних систем, а також процеси самоуправління. Вивчення дисципліни “Самоменеджмент” базується на знаннях, отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Вступ до спеціальності» та «Основи психології та педагогіки». Освоєння студентами програми курсу повинно сприяти зміцненню наявних знань і навиків із навчальних курсів «Теорія організацій» та «Менеджмент». Teaching the discipline "Self-management" is an integral part of the training of qualified specialists in the field of management. The work program of the discipline "Self-management" is developed on the basis of the OPP and the curriculum of 2017 for students specialty 073 "Management". The subject of discipline "Self-management" is the processes of self-organization and self-development of social systems, as well as processes of self-management. The study of the discipline "Self-management" is based on the knowledge gained from such educational disciplines as "Introduction to a specialty", "Fundamentals of Psychology and Pedagogy". Students' mastering of the course program should help to strengthen the existing knowledge and skills from the training courses "Theory of Organizations", "Management"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-143, система, система управління, цінності, політика самоменеджменту, мислення, саморозвиток, етика, кар’єра, критерії оцінювання, system, management system, values, self-management policy, thinking, self-development, ethics, career, evaluation criteria
Шифр: 06-08-143
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 Apr 2020 13:23
Last Modified: 24 Apr 2020 19:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17817

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year