Робоча програма науково-дослідної практики та методичні рекомендації з її організації та проходження для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the research practice and methodological recommendations for its organization and passage specialty 263 «Civil security» specialization (ЕРР) «Occupational safety and health»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-116 Гнєушев, В. О. (2020) Робоча програма науково-дослідної практики та методичні рекомендації з її організації та проходження для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the research practice and methodological recommendations for its organization and passage specialty 263 «Civil security» specialization (ЕРР) «Occupational safety and health». [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-10-116.pdf

Download(429kB)

Abstract

У процесі підготовки висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки, зі створення і підтримання належних, безпечних і здорових умов праці та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, виробничого травматизму та професійних захворювань науково-дослідна практика є заключною ланкою практичної підготовки здобувачів освіти. Вона дозволяє поглибити та закріпити їх теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, підібрати фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи і проведення наукових досліджень з проблем сфери цивільного захисту з метою набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інноваційного характеру, навичок науководослідної або управлінської діяльності. In the process of preparing highly qualified specialists for practical, managerial and research activities in the field of civil protection, industrial safety, to create and maintain proper, safe and healthy working conditions and to prevent emergencies, accidents, fires, industrial injuries and occupational injuries and occupational diseases research practice is the final link in the practical training of educational recipients. It allows to deepen and consolidate their theoretical knowledge in all disciplines of the curriculum, to select factual material for the implementation of qualification (master's) work and to carry out scientific researches on problems of the field of civil protection with the purpose of acquiring by the higher education qualifiers of innovative character, skills of scientific and research activity.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-10-116, кваліфікаційна робота, дані, аналіз, охорона праці, дослідження, безпека, захист, qualification work, data, analysis, Occupational Health, research, security, protection
Шифр: 03-10-116
За видами робіт: Практика
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 27 Apr 2020 09:16
Last Modified: 27 Apr 2020 09:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17841

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year