Робоча програма навчальної дисципліни «Медична психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «MEDICAL PSYCHOLOGY» for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-140 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Медична психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «MEDICAL PSYCHOLOGY» for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
Робоча програма Медична психологія.pdf

Download(568kB)

Abstract

Навчальна дисципліна Медична психологія вивчає особливості психіки хворого, їх вплив на здоров’я та хворобу, а також забезпечення оптимальної системи психологічних цілющих впливів, обставин, які супроводжують діагностику, лікування, обслуговування та реабілітацію хворих; особливості професійної діяльності медичних працівників і психологів, їх стосунків з хворими, їхніми рідними. Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти із сучасними теоретичними уявленнями та практичними досягненнями в галузі медичної психології. Сучасна медична психологія висвітлює фундаментальні поняття психології хворої людини, загальної психопатології, клініко-психологічні методи дослідження й оцінювання стану пацієнта, психологічні і психосоматичні аспекти в різних галузях медицини, сучасну психотерапію, психопрофілактику та психогігієну. Сучасна медична психологія охоплює багато напрямів (біхевіоральний, біологічний, когнітивний, психоаналітичний, гуманістичний, соціально-психологічний), які мають свою теоретико-концептуальну базу та методологічні принципи досліджень. Засвоєння напрямів медичної психології дасть можливість свідомо і функціональніше впроваджувати у медико-психологічну практику ефективні методики допомоги пацієнтам. Discipline Medical psychology studies the peculiarities of the patient's psyche, their impact on health and illness, as well as ensuring the optimal system of psychological healing effects, the circumstances that accompany the diagnosis, treatment, care and rehabilitation of patients; peculiarities of professional activity of medical workers and psychologists, their relations with patients, their relatives. The purpose of the course is to acquaint the students of higher education with modern theoretical concepts and practical achievements in the field of medical psychology. Modern medical psychology illuminates fundamental concepts of psychology of the sick person, general psychopathology, clinical and psychological methods of research and assessment of the patient's condition, psychological and psychosomatic aspects in various fields of medicine, modern psychotherapy, psychoprophylaxis and psycho-hygiene. Modern medical psychology covers many areas (behavioral, biological, cognitive, psychoanalytic, humanistic, socio-psychological), which have their theoretical and conceptual basis and methodological principles of research. Mastering the fields of medical psychology will make it possible to consciously and functionally introduce effective methods of helping patients in medical and psychological practice.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-140, медична психологія, внутрішня картина хвороби, психосоматика, типи пацієнтів, особистість, свідомість, медична етика, медична деонтологія, психологічний мікроклімат, психотерапія, психогігієна, психопрофілактика, ятрогенії, емоційний стан пацієнта. medical psychology, internal picture of the disease, psychosomatics, types of patients, personality, consciousness, medical ethics, medical deontology, psychological microclimate, psychotherapy, psycho-hygiene, psychoprophylaxis, iatrogeny, emotional state of the patient.
Шифр: 07-03-140
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 28 Apr 2020 06:32
Last Modified: 29 Apr 2020 10:14
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17869

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year