Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-99 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-99,1.pdf

Download(166kB)

Abstract

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено освоєння здобувачами навчального матеріалу що викладається у п’яти темах, які об’єднані у двох змістових модулях – «Аналіз фінансової звітності суб’єктів державного сектору» та «Аналіз бюджетної звітності суб’єктів державного сектору». Модулі передбачають виконання наскрізного індивідуального навчальнодослідного завдання з використанням сучасних інформаційних технологій для здійснення аналізу. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері аналітичної роботи в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорії та методів аналізу діяльності суб’єктів державного сектору і характеризується комплексністю й невизначеністю умов. The work program of the discipline envisages the development of training material by the recipients, which is divided into five topics, which are combined in two content modules - "Analysis of financial statements of public sector entities" and "Analysis of budgetary reporting of public sector entities". The modules provide a cross-cutting individual research task using modern information technology to perform the analysis. In order to consolidate theoretical knowledge, the curriculum provides practical classes and independent work of students. After studying the discipline, the student should be able to: solve specialized tasks and practical problems in the field of analytical work in the process of professional activity, which involves the application of theory and methods of analysis of the activity of public sector entities and is characterized by complexity and uncertainty of conditions

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-99, аналіз, фінансовий стан, фінансові результати, методика аналізу, сучасні інструменти аналізу, суб’єкти державного сектору, analysis, financial condition, financial results, methodology of analysis, modern analysis tools, public sector entities
Шифр: 06-02-99
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 May 2020 07:52
Last Modified: 04 May 2020 10:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17939

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year