Робоча програма з "Організації бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Organization of Accounting" speciality 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-101 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з "Організації бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Organization of Accounting" speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06_02_101,1.pdf

Download(252kB)

Abstract

Нові вимоги до обсягу та змісту фінансової й нефінансової інформації, яка повинна використовуватися керівництвом суб’єкта звітування та особами, наділеними найвищими повноваженнями, спричинені процесом світової економічної інтеграції. Ефективна організація обліку повинна забезпечити процес створення, використання та зберігання інформації, доречної для прийняття рішень усіма зацікавленими сторонами. Викладання навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» забезпечить такі результати навчання: організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців відповідно до вимог законодавства, потреб менеджменту та осіб, наділених найвищими повноваженнями; застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку та складання окремої й консолідованої звітності, річного звіту та звіту керівництва. The process of world economic integration creates new requirements tor the scope and content of financial and non-financial information that should be used by the management of the reporting entity and those charged with governance. An effective accounting organization should provide the process of generating, using, and storing information which is relevant for different stakeholders. The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline “Organization of accounting”: to rationale organize the accounting process and regulate the activities of accountants in accordance with the requirements of law, needs of enterprise management and with those charged with governance; to apply theoretical, methodological and practical approaches to the organization of accounting and the preparation of separate and consolidated reporting, management and annual reports

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-101, облік, система обліку, організація обліку, підприємство, обліковий процес, облікові працівники, номенклатура обліку, носії даних, облікова політика, графіки документообігу, accounting, system of accounting, organization of accounting, enterprise, accounting process, accountants, nomenclature of accounting, documentation, accounting policy, schedules of workflow
Шифр: 06-02-101
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 May 2020 14:37
Last Modified: 12 May 2020 19:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18014

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year