Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти публічного управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the discipline "SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PUBLIC GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» мaster's Educational and Professional Programs "Public Service", "Local Government"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-128 Фесянов, П. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти публічного управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the discipline "SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PUBLIC GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» мaster's Educational and Professional Programs "Public Service", "Local Government". [Робочі програми]

[img] Text
06-14-128,1.pdf

Download(229kB)

Abstract

Підвищення ефективності державного управління хвилює учених, політиків та державних службовців провідних країн світу, у яких формуються гуманістичні моделі демократичного урядування. За останні роки кардинально змінилася якість державного управління в країнах Європейського Союзу. Склалася цілісна система відкритого, демократичного, раціонального та гуманістичного публічного урядування. Оскільки Україна орієнтована на європейський вектор розвитку, то за таким управлінням її майбутнє. Тому вже сьогодні потрібно засвоювати прогресивні європейські норми, стандарти, моделі і технології державного управління. Актуалізувати забезпечення державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування сучасними та перспективними знаннями щодо модернізації державного управління. Розкривати бачення основних напрямів розвитку державного управління, проводити системний аналіз накопиченого в сучасному світі досвіду його вдосконалення, наводити характеристики конкретних технологій управлінської діяльності. Сьогодні державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування мають поєднувати ці досягнення зі світовим досвідом. Тільки за цих умов можливе перетворення України в успішну державу. By increasing the effectiveness of the work that has been really studied, the political and civil servants of the leading countries of the world are using the form of humanistic models of democratic use. In recent years, the level of governance in the European Union has changed dramatically. A coherent system of open, democratic, rational and humanistic public governance has been established. As far as Ukraine is concerned, it is developing on European vector development, so it manages its followings. So today we mean progressive European norms, standards, models and management technologies. Update the provision of state and local government officials with up-to-date and up-to-date knowledge regarding the modernization of public administration. To reveal the vision of the basic directions of development of public administration, to carry out a systematic analysis of the experience gained in the modern world of its improvement, to give the characteristics of specific technologies of administrative activity. Today, civil servants and local government officials need to combine these achievements with global experience. Only under these conditions can Ukraine be transformed into a successful statе

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-128, державного управління, організація, ефективність, інструменти, методи, європейський вектор, демократичне урядування, public administration, organization, efficiency, tools, methods, European vector, democratic governance
Шифр: 06-14-128
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 12 May 2020 14:50
Last Modified: 12 May 2020 19:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18035

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year