Робоча програма з дисципліни «Моделювання природних та техногенних процесів» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Modeling of natural and іndustrial processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology»

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-13 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Моделювання природних та техногенних процесів» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Modeling of natural and іndustrial processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

[img] Text
04-01-13,1.pdf

Download(180kB)

Abstract

Метою програми є формування у аспірантів знання принципів, методів і набуття практичних навичок побудови та дослідження моделей технологічних процесів і об’єктів виробництв на основі використання комп’ютерних технологій. В межах програми розглядаються один змістовий модуль під час якого, здобувач розгляне найбільш потрібні аспекти моделювання природних та техногенних процесів. Основним методом вивчення складних систем є їхнє моделювання, яке відіграє особливу роль у вивченні об’єктів, що не піддаються безпосередньому спостереженню. До них слід віднести і виробничі системи. Модель являє собою відображення характеристик об’єкта з метою його дослідження. Вона включає в себе не всі характеристики об’єкта, а лише ті, які найважливіші для конкретної задачі його вивчення (структуру, зв’язки, параметри функціонування і т. ін.). Практичне значення мають моделі, які більш доступні для дослідження, ніж самі об’єкти. Така доступність моделей пов’язана з тим, що моделювання, як правило, супроводжується спрощенням самого об’єкта. Оволодіння основами системного підходу та моделювання процесів і систем є відмітною особливістю підготовки сучасного спеціаліста до успішної практичної діяльності. The purpose of the program is to develop postgraduate students' knowledge of principles, methods and practical skills to build and investigate models of technological processes and production facilities based on the use of computer technologies. The program includes one content module during which the applicant will consider the most necessary aspects of modeling natural and manmade processes. The main method of studying complex systems is their modeling, which plays a special role in the study of objects that are not directly observable. These include production systems. A model is a representation of the characteristics of an object for the purpose of its exploration. It does not include all the characteristics of the object, but only those that are most important for the specific task of its study (structure, connections, parameters of operation, etc.). Models that are more accessible to research than objects are of practical importance. This availability of models is due to the fact that modeling is usually accompanied by a simplification of the object itself. Mastering the basics of a systems approach and modeling processes and systems is a distinctive feature of preparing a modern specialist for successful practice

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-01-13, математична модель, імітаційна модель, феноменологічна модель, оптимізація, керування, критерій оптимальності, стійкість, mathematical model, simulation model, phenomenological model, optimization, control, optimality criterion, stability
Шифр: 04-01-13
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Прикладної математики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 May 2020 12:09
Last Modified: 13 May 2020 19:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18057

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year