Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "Occupational safety in the industry" speciality 262 «Law enforcement»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-129 Гнєушев, В. О. (2020) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "Occupational safety in the industry" speciality 262 «Law enforcement». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-129 ,1.pdf

Download(196kB)

Abstract

Вивчення питань забезпечення безпеки праці при виконанні професійних обов’язків є невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі правоохоронної діяльності в процесі формування в нього професійних компетентностей і досягнення програмних результатів навчання. Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі» формує в майбутніх фахівцях уміння та компетенції для забезпечення максимально безпечних умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці. Результати навчання полягають у вмінні виявляти при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних факторів на організм працівників, оцінювати ступінь безпечності типових видів професійної діяльності, та здійснювати визначення необхідності, достатності заходів із виробничої безпеки та їх розробку. Studying the issues of occupational safety while performing professional duties is an integral part of training a law enforcement professional in the process of developing his / her professional competencies and achieving programmatic learning outcomes. The discipline "Occupational Health in the Industry" forms in future specialists the skills and competences to ensure the most safe working conditions, taking into account the achievements of scientific and technological progress, as well as in the awareness of the indissoluble unity of successful professional activity with the mandatory observance of all safety requirements. The results of the training are to be able to identify in a professional activity the conditions, causes and effects of negative effects of harmful and dangerous factors on the body of workers, to assess the degree of safety of typical types of professional activity, and to determine the need, adequacy of measures for industrial safety and their development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-129, виробнича безпека, виробнича санітарія, охорона праці, правові норми, система управління охороною праці, industrial safety, industrial sanitation, legal norms, management system of occupational safety, safety and health
Шифр: 03-10-129
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 12:57
Last Modified: 19 May 2020 17:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18093

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year