Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансовоекономічною безпекою»). Program of the discipline "Technology of analysts activity and accounting and analytical support of financial and economic security" specialty 073 "Menagement"

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-82 Шило, Ж. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансовоекономічною безпекою»). Program of the discipline "Technology of analysts activity and accounting and analytical support of financial and economic security" specialty 073 "Menagement". [Робочі програми]

[img] Text
06-03-82 ,1.pdf

Download(250kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Технологія діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» сприяє засвоєнню знань з теоретичних та практичних аспектів нормативно-правовово забезпечення діяльності підрозділу аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері фінансовоекономічної безпеки. Важливим є також ознайомлення з технікою моніторингу та критеріями оцінки результатів підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства та методикою підготовки інформаційно-аналітичних продуктів в системі фінансово-економічної безепки. В подальшому вивчаються питання проведення діагностики небезпек, виявлення загроз та ризиків у фінансово-економічній сфері. Необхідними складовими дисципліни є організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємств, система фінансового-економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання, економічні ризики та фінансова санація підприємства. Навчальний матеріал дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» викладається у вісьмох темах, які об’єднанні в два змістових модулі. Дисципліна включає базові теми, які формують теоретикометодологічні аспекти, поняття і сутність технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки. Вивчення програми курсу «Технологія діяльності аналітиків та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок та знань для успішного вирішення фінансово-економічних завдань в системі фінансово-економічної безпеки. The discipline "Technology of activity of analysts and accounting and analytical support of financial and economic security" promotes the assimilation of knowledge of theoretical and practical aspects of regulatory and legal support of the activity of the analytical department of economic security of the enterprise, technology of information and analytical activity in the field of financial and economic security. It is also important to familiarize yourself with the monitoring technique and the criteria for evaluating the results of the analytical department of financial and economic security of the enterprise and the method of preparation of information and analytical products in the system of financial and economic security. The issues of diagnostics of dangers, identification of threats and risks in the financial and economic sphere are further studied. The necessary components of the discipline are the organization and management of the system of financial and economic security of enterprises, the system of financial and economic analysis of the activity of the entity, economic risks and financial rehabilitation of the enterprise. The course material "Analytical Technology and Accounting and Financial Assurance" is taught in eight topics which are combined in two content modules. The discipline includes basic topics that form the theoretical and methodological aspects, concepts and essence of technology of activity of analysts on issues of financial and economic security. Studying the program of the program "Technology of analysts activity and accounting and analytical support of financial and economic security" will promote the use of students' acquired skills and knowledge to successfully solve financial and economic problems in the system of financial and economic security

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-82, фінансово-економічна безпека, технологія діяльності, обліково-аналітичне забезпечення, financial and economic security, technology of activity, accounting and analytical support
Шифр: 06-03-82
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 12:57
Last Modified: 19 May 2020 17:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18094

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year