АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Downloads

Downloads per month over past year

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2018) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Державне управління: удосконалення та розвиток (12).

[img] Text
Акімов О.О. Аналіз розвитку кадрового потенціалу публічного управління (1).pdf

Download(342kB)

Abstract

У статті здійснено аналіз розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності та дослідженно досвід зарубіжних країн. Проаналізовано проблеми розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності з врахуванням досвіду зарубіжних країн. Зокрема виявлено тенденцій розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців. Крім того, в ході дослідження виявлено передумови розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців у гносеологічному аспекті. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державноуправлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державноуправлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Проблема розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державноуправлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців зокрема. Щодо напрямку дослідження розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності з врахуванням досвіду зарубіжних країн до процесів підготовки державних службовців запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Title in English

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

English abstract

The article analyzes the development of the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration and explores the experience of foreign countries. The problems of the development of the personnel potential of public administration in the systemogenesis of public administration are analyzed, taking into account the experience of foreign countries. In particular, tendencies in the development of the personnel potential of public administration in the systemogenesis of public administration as a process of training civil servants have been identified. In addition, the study revealed the prerequisites for the development of the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants in the epistemological aspect. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The problem of developing the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants is due to: the lack of conceptual foundations of the systemic development of public administration; the lack of consideration of systemic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive studies on the development of human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants in particular. Regarding the direction of the study of the development of the human resources potential of public administration in the systemogenesis of public administration, taking into account the experience of foreign countries in the process of preparing civil servants, it is proposed to disclose generally the professionalization of civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: державно-управлінська діяльність, тенденції розвитку, системогенез, парадигма, публічне управління, державне управління, державна служба, передумови системогенезу, public administration service, development trends, systemogenesis, paradigm, public administration, state power, public service, background of systemogenesis
УДК: 351
Бібліографічний опис: Акімов О. О. Аналіз розвитку кадрового потенціалу публічного управління у системогенезі державно-управлінської діяльності: досвід зарубіжних країн / О. О. Акімов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2018. - № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1646 (дата звернення: 16.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.33 Index Copernicus (IC).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 19 May 2020 11:33
Last Modified: 19 May 2020 11:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18113

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year