Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-30 Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-10-30.pdf

Download(448kB)

Abstract

У наш час використання ергономічних принципів і рекомендацій є особливо потрібним для створення нових і модернізації існуючих безпечних робочих місць. Використання досягнень ергономіки дозволяє суттєво змінити зміст праці людини, полегшити і підвищити її продуктивність, оптимально врахувати «людський чинник» при конструюванні технічних засобів та психофізіологічні можливості людини при їх експлуатації. Освоєння програми курсу «Ергономіка робочих місць» забезпечить формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навиків у сфері питань, що стосуються підвищення ефективності праці на робочому місці без зниження рівня безпеки працюючого. Перевірка рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу з найважливіших тем навчальної дисципліни «Ергономіка робочих місць» буде здійснена на практичних заняттях. Практична підготовка здобувачів з навчальної дисципліни надасть можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності: здатність оцінювати шкідливості та небезпеки робочого місця, застосовувати сучасні методи та заходи забезпечення оптимальних і безпечних умов праці; розуміти особливості підходів попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих, брати участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці та доведення їх до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Результатами навчання, які набувають здобувачі вищої освіти, вивчаючи дану дисципліну, є вміння: - застосовувати методи ергономічного дослідження для рішення інженерних задач зі створення комфортного робочого простору на різних стадіях життєвого циклу ергатичних систем; - демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту працівників на робочих місцях від небезпек за різних видів виробництва, оцінювання ефективності нових методів і систем захисту. Такий процес навчання зорієнтований на розвиток творчої особистості майбутнього фахівця

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-10-30, ергономіка робочих місць, антропометрична оцінка
Шифр: 03-10-30
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 20 May 2020 06:46
Last Modified: 20 May 2020 06:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18121

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year