Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101«Екологія» та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальністі 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION" specialty 101 "Ecology"

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-132 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101«Екологія» та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальністі 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

[img] Text
03-10-132,1.pdf

Download(317kB)

Abstract

Підвищення безпеки життєдіяльності людини завжди було однією із найважливіших задач людства. У міру розвитку цивілізації рівень безпеки людини постійно зростає. Натепер відбуваються все більш відчутні суперечності між суспільством, природою і техногенною сферою. Вплинути на зменшення таких суперечностей можна, змінивши певні поняття людської свідомості та відповідальності. У вирішенні цього важливого питання особливого значення набуває вивчення «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» як дисципліни світоглядного значення, без якої сьогодні не можлива жодна професійна діяльність. Викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» забезпечить такі результати навчання: - пояснювати процеси впливу шкідливих та небезпечних чинників, що виникають у разі небезпечної події; - визначати та класифікувати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування; - ідентифікувати небезпеки та можливі її джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідків. Increasing the safety of human life has always been one of the most important humanity tasks. With the development of civilization, the level of human security is constantly increasing. There are more and more tangible contradictions between society, nature and technogenic sphere nowadays. It is possible to influence the reduction of such contradictions by changing certain concepts of human consciousness and responsibility. In solving this important issue, the study of "Safety of Life and Civil Protection" as aideological value discipline, without which no professional activity is possible today, is of particular importance. Teaching the discipline «Safety of Life and Civil protection» will provide the following learning outcomes: - to explain the processes of the influence of harmful and dangerous factors that arise in the event of a dangerous event; - to identify and classify physical, chemical, biological and psycho-physiological harmful factors of production and to analyze the safety of production equipment; - toidentify hazards and possible sources, assess the probability of dangerous occurrences and their consequences

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-132, безпека, безпека життєдіяльності, ризик, небезпека, втома, аналізатори, стрес, safety, life safety, risk, danger, fatigue, analyzers, stress
Шифр: 03-10-132
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 May 2020 11:35
Last Modified: 22 May 2020 12:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18138

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year