Робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція, відновлення та підсилення будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Reconstruction restoration and strengthening of buildings and structures"

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-123 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція, відновлення та підсилення будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Reconstruction restoration and strengthening of buildings and structures". [Робочі програми]

[img] Text
РП 03-01-123,1.pdf

Download(430kB)

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу, основи якого який викладені в п’ятьох темах. В першій темі розглядаються загальні питання реконструкції будівель і споруд, мета та задачі реконструкції, оцінка доцільності та критерії економічної ефективності проектних рішень реконструкції. Аналізу та класифікації пошкоджень будівельних конструкцій, будівель та споруд присвячений другий розділ. Розглядаються осадові деформації та загальні пошкодження будівель і інженерних споруд, корозія будівельних матеріалів і конструкцій, особливості пошкоджень конструкцій, виготовлений з залізобетону, металу, деревини та кам’яної кладки. Аналізуються характерні місця, в яких можуть виникати пошкодження та їхні причини. Методика діагностування будівельних конструкцій та будівель і споруд в цілому розглядаються в третьому розділі. Висвітлюються етапи обстеження, методика виконання інженерних вишукувань, а також оцінювання технічного стану будівель і споруд за корозійним зношенням, за деформаціями, а також особливості оцінювання технічного стану конструкцій, виготовлених з різних матеріалів. В п’ятому розділі наведені методи підсилення та відновлення конструкцій будівель і споруд, а також основ та фундаментів. Набуття практичних вмінь в обстежені будівель і споруд, складані їх технічного стану та проектування підсилення та відновлення програмою передбачено на практичних заняттях. The work program involves the study of theoretical material that is outlined in five topics. The general issues of the reconstruction of buildings and structures, the purpose and objectives of the reconstruction and the estimation of the expediency, the criteria of economic efficiency of the reconstruction design decisions are what the first topic deals with. The second topic describes buildings and structures technical conditions, the reasons for its change over time, the basic requirements for buildings and structures, the aim and tasks of buildings and structures diagnosing. The third topic is devoted to the analysis and classification of building structures damage. Sedimentary deformations and general damages of buildings and engineering structures, corrosion of building materials and structures, particularity structures damage that are made of reinforced concrete, metal, wood and masonry are reviewed. The characteristic places, where can damages be appeared, and reasons of their appearance are analyzed. In the fourth topic the diagnosing technique of building structures and buildings and structures in general is inspected thoroughly. The stages of the survey, the technique of performing engineering surveys, as well as the assessment of the technical condition of buildings and structures by corrosion wear, deformation, as well as features of the evaluation of the technical condition of structures made of different materials are covered. The fifth topic describes the methods of reinforcing and restoring structures of buildings and structures, as well as foundations and foundations. The acquisition of practical skills in the survey of buildings and structures, assessing their technical condition and designing reinforcement and restoration program is foreseen in the practical classes

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-123, діагностика, оцінка технічного стану, паспортизація будівель і інженерних споруд, методи відновлення будівельних конструкцій, будівель та інженерних споруд, reconstruction of buildings and structures, diagnostics, assessment of technical condition, methods of restoration and reinforcement of building structures, buildings and structures
Шифр: 03-01-123
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 May 2020 16:38
Last Modified: 24 May 2020 11:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18146

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year