Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "MARKETING" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-105 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. and Коваль, С. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "MARKETING" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-105,1.pdf

Download(211kB)

Abstract

В умовах трансформації економіки, розвитку НТП, впровадження новітніх технологій, трансфертів фінансових ресурсів одним з найважливіших інструментів бізнесу є маркетинг, оскільки для формування цивілізованих ринкових відносин необхідно мати повну та достовірну інформацію про сучасний стан ринку, його проблеми, тенденції та перспективи розвитку, а також потреби й запити споживачів, як реальних, так і потенційних. Маркетингова діяльність охоплює, практично, всі сфери комерційної діяльності підприємств, включаючи як безпосередньо саме виробництво, торгівлю, сферу послуг, так і розробку нових товарів, формування товарної, цінової, розподільної та комунікаційної політики, освоєння окремих ринкових сегментів і нових ринків у цілому. In the conditions of economic transformation, thе development of NTP, introduction of new technologies, transfers of financial resources one of the most important tools of business is marketing, since for the formation of civilized market relations it is necessary to have complete and reliable information about the current state of the market, its problems, trends and prospects, as well as needs and demands of consumers, both real and potential. Marketing activity covers practically all spheres of commercial activity of enterprises, including both directly the production, trade, services, and the development of new products, the formation of commodity, price, distribution and communication policies, the development of individual market segments and new markets in general

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-105, маркетинг, маркетингові дослідження, товарна, цінова, комунікаційна, збутова політика, екологічний маркетинг, сегментація ринку, marketing, marketing research, commodity, price, communication, marketing policy, ecological marketing, market segmentation
Шифр: 06-13-105
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Jun 2020 22:08
Last Modified: 05 Jun 2020 22:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18238

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year