ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Downloads

Downloads per month over past year

Osetskyi, V. and Vitrenko, A. and Tatomyr, I. and Bilan, S. and Hirnyk, Ye. and Осецький, В. Л. and Вітренко, А. О. and Татомир, І. Л. and Білан, С. А. and Гірник, Є. В. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(33)). pp. 574-584.

[img] Text
Осецький В. Л. ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION IN EDUCATION FINANCIAL IMPLICATIONS AND PROSPECTS зах.pdf

Download(1MB)

Abstract

Розглянуто нові можливості застосування інноваційних технологічних рішень у сучасних освітніх системах, зокрема й у фінансовій освіті, що сприяють розвиткові адаптивних систем навчання з використанням штучного інтелекту (ШІ). Сьогодні штучний інтелект стає центральним елементом цих систем і основним інструментом для отримання конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Тому метою дослідження є визначення основних тенденцій і можливостей застосування штучного інтелекту в освіті, вивчення фінансово-економічних та соціальних переваг, перспектив, а також викликів, що супроводжують процес імплементації штучного інтелекту в освітні системи. Для досягнення мети дослідження були використані загальні та специфічні методи, такі як контент-аналіз, синтез, абстракція та логіко-графічне структурування. Основні тенденції систематизовані з урахуванням трьох вимірів: нові горизонти викладання та можливості навчання, нові загрози для викладання і навчання, нові фінансово-економічні можливості. Незважаючи на соціальні загрози використання ШІ, такі як ризики втрати роботи викладацького складу, погіршення соціальної взаємодії в процесі навчання, ринок ШІ для систем освіти стрімко зростає. Найвищі темпи зростання характерні для Азійсько-Тихоокеанського регіону, особливо для таких країн, що швидко розвиваються, зокрема Китай і Південна Корея. При цьому лідерами за темпами зростання ринку ШІ в галузі освіти залишаються країни Північної Америки. Порівнюючи тенденції поширення ШІ в освіті з фінансово-економічними успіхами цих країн, очевидно, що використання ШІ в освітніх системах може пом’якшити можливі негативні соціальні недоліки за рахунок зростання доступності знань, підвищення якості навчального процесу, підвищення конкурентоспроможності на індивідуальному та макроекономічному рівнях. Отже, інвестиції в інноваційні та перспективні програми ШІ в освіті залишаються важливим вектором забезпечення економічного зростання і вимагають подальшої підтримки при плануванні та реалізації освітньої політики

Title in English

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION IN EDUCATION: FINANCIAL IMPLICATIONS AND PROSPECTS

English abstract

Modern education systems face new possibilities of application of innovative technological decisions in education that promote adaptive learning systems. Nowadays artificial intelligence becomes the central element of these systems and the basic tool to obtain competitive advantages on education services market. Thus, the aim of our research is to determine main trends, challenges and opportunities in application of artificial intelligence in education, exploring financial and social benefits, prospects and threats of that process. In order to achieve main aim of the research, some general and specific methods, such as content analysis, synthesis, abstraction and logical-graphic structuring, were used. Main trends are presented from three points of view: new horizons of teaching and learning opportunities, new threats for teaching and learning opportunities, and new financial and economic opportunities. Despite the social threats of AI usage, such as risks of human teacher unemployment and social interaction destruction within the learning process, market of AI for education systems steep increase. The highest rates of growth are typical for AsiaPacific region, particularly for fast-growing economies such as China, and South Korea; North America market for AI in education still maintains the lead. Comparing trends in AI spread in education with financial successes of these countries we conclude that AI use in education systems can mitigate social drawbacks via greater accessibility for knowledge, higher quality of the educational process, individual and country competitiveness increase. Consequently, investments in innovation and promising AI programs in education remain a priority for economic growth and demand further support of educational policy makers.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: artificial intelligence, financial education, investments in education, intelligent learning system (ILS), інвестиції в освіту, інтелектуальні навчальні системи, фінансова освіта, штучний інтелект
УДК: 004.8:336.025
Бібліографічний опис: Artifical intelligence application in education: financial implications and prospects / V. Osetskyi, A. Vitrenko, I. Tatomyr [etc.] // Collection of scientific papers Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. - 2(33). - Рp. 574-584. - citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 14 Jul 2020 13:12
Last Modified: 15 Jul 2020 13:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18465

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year