Робоча програма навчальної дисципліни «Системи індивідуального захисту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Systems of personal protection" speciality 263 «Civil security» educational and professional program «Occupational health and safety»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-136 Кусковець, С. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи індивідуального захисту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Systems of personal protection" speciality 263 «Civil security» educational and professional program «Occupational health and safety». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-136 ,1.pdf

Download(309kB)

Abstract

Дисципліна «Системи індивідуального захисту» є невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі охорони праці і формує його професійну компетентність відповідного рівня. Навчальна дисципліна формує в майбутніх фахівців уміння та компетентності для забезпечення безпечних умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і містить тематику з питань захисту працюючих при перевищенні гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у виробничому середовищі чи погіршенні складу газового середовища, ризику виникнення підвищених рівнів інших шкідливих чинників. Результати навчання полягають у здатності застосовувати сучасні системи індивідуального захисту, аналізувати і оцінювати їхню ефективність за різних умов праці та визначенні необхідності та достатності засобів індивідуального захисту. The discipline of "Personal protection systems" is an integral part of the training of a specialist in the field of occupational safety and forms his professional competence at the appropriate level. The discipline forms in future specialists the skills and competencies to ensure safe working conditions, taking into account the achievements of scientific and technological progress and includes topics on the protection of workers in excess of maximum permissible concentrations of harmful substances in the production environment or deterioration of the gaseous environment. harmful factors. Learning outcomes are the ability to apply modern personal protection systems, to analyze and evaluate their effectiveness under different working conditions and to determine the need and adequacy of personal protective equipment

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-136, засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг, спеціальне взуття, фільтруючі протигази, ізолюючі протигази, засоби захисту голови, personal protective equipment, special clothing, special footwear, filter gas masks, insulating gas masks, head protection
Шифр: 03-10-136
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 17 Jul 2020 13:40
Last Modified: 17 Jul 2020 13:40
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18480

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year