Силабус навчальної дисципліни «Ергономіка робочих місць» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека».

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-02S Туровська, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Ергономіка робочих місць» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

[img] Text
03-10-02S.pdf

Download(478kB)

Abstract

У наш час використання ергономічних принципів і рекомендацій є особливо потрібним для створення нових і модернізації існуючих безпечних робочих місць. Використання досягнень ергономіки дозволяє суттєво змінити зміст праці людини, полегшити і підвищити її продуктивність, оптимально врахувати «людський чинник» при конструюванні технічних засобів та психофізіологічні можливості людини при їх експлуатації. Освоєння програми курсу «Ергономіка робочих місць» забезпечить формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навиків у сфері питань, що стосуються підвищення ефективності праці на робочому місці без зниження рівня безпеки працюючого. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ергономіка робочого місця» здобувач повинен знати: • проблематику ергономіки, її понятійний апарат; • освоїти методи аналізу та проєктування систем «людина-техніка-середовище»; • закономірності трудової діяльності людини в системах «людина-техніка-середовище» і визначення правил її організації; • психофізіологічні, антропометричні, біомеханічні характеристики людини; • просторову організацію робочого місця та рівень його механізації; • особливості підходів попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих; вміти: • оцінити небезпеки робочого місця; • враховувати специфіку трудової діяльності оператора та динаміку його рухів у процесі виконання роботи; • застосовувати принципи раціональності щодо організації робочого місця; • приймати конструктивні рішення щодо організації робочого місця із забезпеченням оптимальності усіх зон досяжності моторного та інформаційного полів; • самостійно виконувати поставлене перед ними інженерне завдання в галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці. При викладанні навчальної дисципліни «Ергономіка робочих місць» використовуються: словесний метод: акроматичний (викладальний) – лекція, евристичний (запитальний) – бесіда; діалогічний метод (спонукає здобувачів відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу); індукція і дедукція як способи міркування; практичні методи: практичні заняття, метод проєкту (здобувачі набувають знань у процесі планування та виконання практичних завдань (завдань-проєктів), що дає змогу тісно поєднувати теорію з практикою); дослідницький метод; наочні методи: метод ілюстрацій, спостереження; робота з навчально-методичною, науковою літературою; відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання

Title in English

SYLLABUS Workplace ergonomics, Educational level: Master’s (second), Fields of knowledge:26 Civil security, Field of study: 263Civil security, Educational Program: Labour protection

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 03-10-02S, ергономіка, робочі місця
Шифр: 03-10-02S
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 13 Oct 2020 08:18
Last Modified: 28 Dec 2020 07:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18871

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year