Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Правові основи цивільної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-20М Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Правові основи цивільної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-10-20М.pdf

Download(502kB)

Abstract

Проблеми охорони праці можуть ефективно вирішуватися лише у тих сферах виробничої і невиробничої діяльності, де технологічні процеси та технічні засоби, проєктування і будівництво підприємств є науково виваженим та обґрунтованим відповідно до вимог законодавчо-нормативної бази. Позитивного вирішення питань безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії можна досягти шляхом досконалого вивчення правових питань та законодавчо-нормативним урегулюванням трудових взаємовідносин у процесі предметної діяльності. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Правові основи цивільної безпеки» є формування теоретичних знань з правових основ працеохоронної політики, охорони праці, питань управління цивільною безпекою в Україні та практичних навичок аналізу й оцінювання стану працеохоронної діяльності. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців відповідного рівня організаційно-правових, нормативно-законодавчих знань з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Завдання вивчення навчальної дисципліни з правових питань безпеки передбачає формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань законодавчо-нормативних актів з цивільної безпеки, необхідних для подальшого фахового прийняття обґрунтованих рішень щодо безпеки на рівні людини, колективу, підприємства, галузі, регіону або суспільства в цілому. Перевірка рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу з найважливіших тем дисципліни «Правові основи цивільної безпеки»» буде здійснена на практичних заняттях. У процесі виконання практичних робіт здобувач вищої освіти повинен оволодіти вміннями застосовувати отримані знання правових основ охорони праці та цивільного захисту у практичній діяльності

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-10-20, правові основи цивільної безпеки
Шифр: 03-10-20М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 16 Oct 2020 08:15
Last Modified: 16 Oct 2020 08:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18902

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year