Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» за змістовим модулем «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-55М Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» за змістовим модулем «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-10-55М.pdf

Download(382kB)

Abstract

Комплексний підхід до розв’язання проблем у сфері охорони праці реалізується на основі принципу економічної мотивації та обопільної відповідальності всіх працівників – суб’єктів господарської діяльності – за створення та дотримання нормативних умов, забезпечення професійної та екологічної безпеки. Соціальна відповідальність виступає певним рівнем добровільного реагування організації-роботодавця на проблеми соціального захисту потерпілих від існуючих умов виробництва та створення безпечних умов праці. Підготовка майбутніх фахівців повинна базуватися на знаннях щодо стану і проблем охорони праці у відповідній галузі професійої діяльності, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів й засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Саме на здобуття таких знань і спрямований змістовий модуль «Охорона праці у галузі» навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність». Мета вивчення змістового модуля полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетентностей для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці в галузі професійної діяльності. Завдання вивчення змістового модуля передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах галузі професійної діяльності через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. Результатами навчання, які набувають здобувачі вищої освіти, вивчаючи даний модуль, є вміння: розуміти соціально відповідальні трудові відносини в сфері охорони праці та виділяти сучасні вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності; визначати першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища та безпеки праці як невід’ємну складову соціальної відповідальності. Такий процес навчання зорієнтований на розвиток творчої особистості майбутнього фахівця.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-10-55М, соціальна відповідальність
Шифр: 03-10-55М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 23 Nov 2020 15:40
Last Modified: 23 Nov 2020 15:40
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19164

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year