Силабус навчальної дисципліни «Методика викладання математичних та ІТ-дисциплін у вищій школі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою вищої освіти галузь знань 11 Математика та статистика спеціальність 113 Прикладна математика

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-10S Рощенюк, А. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методика викладання математичних та ІТ-дисциплін у вищій школі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою вищої освіти галузь знань 11 Математика та статистика спеціальність 113 Прикладна математика. [Силабус]

[img] Text
04-01-10S.pdf

Download(593kB)

Abstract

У сучасних умовах реформування системи освіти України набуває актуальності проблема професійної підготовки фахівців. Її розв’язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ЗВО об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. У цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у вищій школі, що, в свою чергу, суттєво підвищує роль такої навчальної дисципліни, як «Методика викладання математичних та ІТ-дисциплін у вищій школі». Основною метою курсу є надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі вищої школи. Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, пошук шляхів, прийомів, способів і засобів активізації пізнавальної діяльності студентів; обґрунтування методологічних і теоретичних засад педагогічного процесу у вищій школі на сучасному етапі розвитку науки; висвітлення особливостей методів викладання у вищій школі; ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у ЗВО; навчання планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять. Використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів; набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності.

Title in English

SYLLABUS Methods of teaching mathematics and IT disciplines in high school ОК 7 Code in Educational Program Educational level: Master’s (second) 11 Fields of knowledge: Mathematics and statistics 113 Field of study: Applied мathematics Educational Program: Applied мathematics

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-01-10S
Шифр: 04-01-10S
Subjects: Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика
Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика > 113 Прикладна математика
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 25 Nov 2020 06:37
Last Modified: 25 Nov 2020 06:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19171

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year