PHYSICAL CULTURE IN A RURAL ENVIRONMENT AND HEALTH EDUCATION

Downloads

Downloads per month over past year

Skalski, Dariusz and Kowalski, Damian and Grygus, Igor and Nesterchuk, Natalia and Zabolotna, Oksana (2020) PHYSICAL CULTURE IN A RURAL ENVIRONMENT AND HEALTH EDUCATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 76-88.

[img] Text
Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk, Oksana Zabolotna.zax.pdf

Download(677kB)

Abstract

Через соціальні, культурні та моральні відмінності сільське середовище належить до групи утворень фізичної культури з окремими специфіками. Одноразові можливості та загрози спричиняють, що впровадження для формування ставлення до організму, а також поведінки, що сприяють здоров’ю, стають викликом та місією. Через засоби масової інформації діти стають лінивішими. Вони проводять мало часу на свіжому повітрі, вони не хочуть займатися фізичними вправами, через що вони страждають ожирінням, і кожна маленька дрібниця для них складна. Все більше дітей у сільській місцевості вважають за краще грати в комп’ютерні ігри, ніж виходити на поле, грати у футбол з друзями або бігати. На фізичну активність також впливає сім'я – саме з цього більшість людей беруть приклад, особливо дітей, атмосферу навколо фізичного виховання та спорту в школі та вплив групи однолітків, в якій вони перебувають. До найважливіших факторів, що обумовлюють фізичну активність людини, належать соціальний та професійний статус, рівень освіти, матеріальний стан, вік, стан здоров’я, родинні відносини до фізичних навантажень, кількість вільного часу, спортивна та оздоровча інфраструктура за місцем проживання, рівень знань про здоров'я, традиції. Люди з міст переїжджають у сільську місцевість, щоб відпочити від імпульсу, шуму та гаму. Село їм дуже подобається не тільки через краєвид, а й через приємних і бажаючих сусідів. Живучи ближче до природи, ви можете слухати спів птахів, спостерігати за різними комахами, тваринами і не напружувати себе вуличним шумом. Це також цікаве рішення для людей, яким подобається собака чи кішка, адже ці тварини мають вільний простір у дворі. Повітря в сільській місцевості, через брак більшості автомобілів і заводів, практично не містить токсичних випарів і вихлопних газів, що, безсумнівно, є однією з головних переваг життя в сільській місцевості. Сільські діти та молодь за рівнем фізичної підготовленості та розвитку не завжди дорівнюють дітям та міській молоді, умови життя та праці яких сприяють всебічному розвитку.

Title in English

PHYSICAL CULTURE IN A RURAL ENVIRONMENT AND HEALTH EDUCATION / KULTURA FIZYCZNA W ŚRODOWISKU WIEJSKIM A EDUKACJA ZDROWOTNA

English abstract

Due to social, cultural and moral differences, the rural environment belongs to the group of physical culture entities with separate specificities. One-off opportunities and threats cause that implementation to create attitudes towards the body as well as health-promoting behaviors become a challenge and mission. This work systematizes the possibilities of the blind pedagogue in physical education and health education. Through media, children become lazier. They spend little time outdoors, they don't want to exercise, which makes them obese, and every little trivial matter is difficult for them. More and more children in the countryside prefer to play computer games than go out to the field to play football with friends or run. physical activity is also influenced by the family – it is from this that most people take an example, especially children, the atmosphere around physical education and sport at school, and the impact of the peer group in which they stay. The most important factors conditioning human physical activity include social and professional status, level of education, material status, age, health status, family relationship to physical activity, amount of free time, sports and recreation infrastructure in the place of residence, level of knowledge about health, traditions. People from cities move to the countryside to relax from the momentum, noise and noise. They like the village very much, not only because of the landscape but also because of the nice and willing neighbors. Living closer to nature, you can listen to birds singing, watch various insects, animals and not stress yourself with street noise. It is also an interest-ing solution for people who like a dog or a cat, because these animals have free range in the yard. The air in the coun-tryside, due to the lack of more cars and factories, is practically free of toxic fumes and exhaust gases, which is undoubtedly one of the main advantages of living in the countryside. Rural children and youth, in terms of physical fitness and development, are not always equal to children and urban youth, whose living and working conditions are more conducive to comprehensive development. / Ze względu na różnice społeczne, kulturowe i moralne środowisko wiejskie należy do grupy podmiotów kultury fizycznej o odrębnych specyfikach. Jednorazowe szanse i zagrożenia powodują, że wdrożenie w celu stworzenia postaw wobec ciała, a także zachowań prozdrowotnych staje się wyzwaniem i misją. Ta praca systematyzuje możliwości niewidomego pedagoga w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фізична культура, сільське середовище, медична освіта, здоровий спосіб життя, physical culture, rural environment, health education, healthy lifestyle, kultura fizyczna, środowisko wiejskie, edukacja zdrowotna, zdrowy styl życia
Бібліографічний опис: Physical culture in a rural environment and health education / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus [itp.] // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) : наук. журн. НУВГП. - Рівне : НУВГП, 2020. - № 6. - С. 76-88.
Subjects: Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)
Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) > 2020
Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) > 2020 > №6
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 11 Dec 2020 14:56
Last Modified: 11 Dec 2020 14:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19268

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year