Силабус навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальність 263 «Цивільна безпека»

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-01S Филипчук, В. Л. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальність 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

[img] Text
03-10-01s.pdf

Download(822kB)

Abstract

Сучасний стан охорони праці під час роботи промислових підприємств України викликає значну стурбованість, оскільки пов‘язаний із значною зношеністю основних виробничих фондів, низьким рівнем виробничої дисципліни, повільним впровадженням у виробництво новітніх методів організації праці. Все це обумовлює високий рівень небезпеки виробничого обладнання, можливість отримання важких травм та смертельних наслідків. Незважаючи на деяке зниження виробничого травматизму його рівень на вітчизняних підприємствах у порівнянні із розвиненими країнами є високим. Тому науковий підхід до вивчення питань безпека праці, розробки рекомендації щодо її покращення із застосуванням сучасних методів наукових досліджень є важливою складовою підготовки фахівця у галузі цивільної безпеки і охорони праці та формування в нього загальних та професійних компетентностей. Мета навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» полягає в тому, щоб майбутні фахівці отримали теоретичну і практичну підготовку щодо організації наукових досліджень в сфері охорони праці та виробничої безпеки у різних галузях промисловості, спрямованих на захист працюючої людини від виробничих небезпек, що виникають в сучасному техногенному середовищі. Основними завданнями (цілями) дисципліни „Методика та організація наукових досліджень” є: - ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, методами організації наукових досліджень; - набуття практичних навичок в організації та проведенні наукового дослідження і представленні результатів дослідження; - виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення наукової організації та управління охороною праці на промислових підприємствах У результаті вивчення курсу “Методологія та організація наукових досліджень” студенти повинні знати: - теоретичні та методологічні принципи наукових досліджень; - загальну теорію та методи наукового пізнання; - методику наукових досліджень; - форми відображення результатів досліджень; - основні принципи моделювання, математичне планування експерименту; - вимірювальні пристрої механічних величин; - кореляційний аналіз результатів вимірів; - форми наукової продукції. вміти: - застосовувати сучасні наукові методи і засоби досліджень під час виконання завдань покращення охорони праці у виробничій діяльності; - розробляти методику досліджень, проводити експеримент та обробку отриманих результатів ; - оформлювати результати наукового дослідження; - здійснювати аналіз виробничої діяльності підприємств і обґрунтовувати наукові шляхи підвищення ефективності охорони праці під час виробничих процесів; - оцінювати ефективність наукових досліджень - реалізувати набуті знання і практичні навики, здобуті у процесі освоєння курсу, при проведенні експериментальних досліджень, підготовці наукових виступів на конференціях, написанні наукових праць, оформленні охоронних документів (патентів, свідоцтв) на наукові дослідження; Передбачається використовувати наступні методи: лекції та практичні заняття у супроводі навчальних відеоматеріалів, демонстрацій презентацій PowerPoint, виконання практичних завдань за індивідуальним варіантом із застосуванням сучасних комп'ютерних прикладних програм та пошукових систем в інтернеті, зокрема засобів інтерактивного моделювання, розміщених в базах даних Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, управлінь Держпраці, промислових підприємств, пошук в електронних варіантах технічної документації та нормативних документів, аналіз конкретних виробничих ситуацій (case-study), аналіз та оцінка конкретних ситуацій (case study); Технології: аналіз конкретних ситуацій; творчий підхід, навчальна дискусія під час розв'язання технічних та технологічних завдань; лекція-візуалізація; навчальні ситуації, мозковий штурм при оцінці виробничих ситуацій та підготовці групових патентів на корисну модель.

Title in English

SYLLABUS Мethodology and organization of scientific research ОК.4 Code in Educational Program Educational level: Master‘s (second) 26 Fields of knowledge Civil safety 263 Speciality Civil safety Educational Program: Occupational safety and health

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 03-10-01S, методологія, організація наукових досліджень
Шифр: 03-10-01S
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 15 Jan 2021 13:41
Last Modified: 15 Jan 2021 13:41
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19507

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year