Силабус навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Downloads

Downloads per month over past year

04-02-08S Тадеєв, П. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

[img] Text
04-02-08 S.pdf

Download(952kB)

Abstract

Силабус нормативної навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» складений відповідно до освітньо-професійної програми «Інтернет речей» підготовки бакалавра за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку фундаментальної підготовки та відноситься до навчальних дисциплін циклу загальної підготовки студентів. Мета дисципліни – послідовне викладення основних положень, методів і результатів алгебри та геометрії, які складають основу фундаментальної підготовки фахівців з інформаційних технологій, формування у студентів широкого погляду на основні методи алгебри та геометрії та на застосування цих методів для дослідження плоских і просторових об’єктів, що дозволить розвинути математичну культуру і мислення студентів. Навчальна дисципліна «Алгебра та геометрія» надає основні теоретичні відомості стандартного курсу аналітичної геометрії, лінійної та вищої алгебри, які складають невід’ємну частину загально математичної освіти студента; узагальнює відомі поняття алгебри та геометрії; дає можливість простежити взаємозв’язок предметів алгебри та геометрії та логіку розвитку теоретичних побудов в цих дисциплінах; продемонструє застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач. Основне завдання навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія»: формування сучасних теоретичних знань в галузі алгебри та геометрії і практичних навичок застосування алгебраїчних і геометричних методів розв’язування математичних задач Іншими важливими завданнями вивчення студентами дисципліни «Алгебра та геометрія» є: ознайомити з поняттям матриці, визначника, діями над ними та основними властивостями; навчити застосовувати матриці та визначники до розв’язання задач лінійної алгебри; навчити досліджувати та розв’язувати будь-які системи лінійних алгебраїчних рівнянь, надати відомості про вектори та дії над ними; ознайомити із застосуванням векторів та їх добутків до розв’язування задач; ознайомити з різними видами рівнянь прямих на площині та в просторі, рівняннями площини; навчити визначати взаємне розташування прямих та площин у просторі; надати відомості про криві та поверхні першого та другого порядків, навчити виконувати операції над комплексними числами, володіти теорією многочленів, досліджувати лінійні простори та багатовимірні точкові простори, володіти технікою тензорного числення та бути ознайомленим з основними алгебраїчними структурами У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні поняття, факти, методи та теореми лінійної алгебри; - основні поняття, факти, методи та теореми аналітичної геометрії; - основні поняття, факти, методи та теореми вищої алгебри; вміти: - застосовувати основні поняття, твердження та теореми до розв’язку задач; - наводити приклади, які демонструють суттєвість теоретичних понять чи фактів, або спростовують хибні ствердження; - застосовувати елементи алгебри до розв’язання задач геометрії, та використовувати матеріал попередніх тем при вивченні наступних; - розв’язувати типові задачі кожної з вивчених тем. Засвоївши курс «Алгебра та геометрія», студенти вказаної спеціальності повинні з повним розумінням знати основні поняття та теореми, вміти застосовувати ці знання при розв’язуванні типових задач, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: – навчального модуля 1 (перший семестр) – навчального модуля 2 ( другий семестр) Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального матеріалу, який в свою чергу складаються зі змістових модулів. Перший модуль складається з трьох змістових модулів, а другий – з п’яти змістових модулів. Засвоєння кожного модуля передбачає виконання двох модульних контролів і домашніх та індивідуальних завдань.

Title in English

SYLLABUS Algebra and geometry ОК9 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 12 Fields of knowledge: Information technologies 121 Field of study: Software engineering Specialization: Internet of things Educational Program: Internet of things

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-02-08S, алгебра, геометрія
Шифр: 04-02-08S
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 121 Інженерія програмного забезпечення
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Вищої математики
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 04 Feb 2021 14:43
Last Modified: 05 Feb 2021 10:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19656

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year