Силабус навчальної дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-15S Демчук, О. С. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

[img] Text
04-01-15S.pdf

Download(526kB)

Abstract

Програма нормативної навчальної дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інтернет речей» підготовки бакалавра за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку фундаментальної підготовки та відноситься до навчальних дисциплін циклу фахової підготовки студентів. Дисципліна «Методи оптимізації та дослідження операцій» спрямована на формування фундаментальних теоретичних знань з математичного моделювання та оптимізації, які використовуються при дослідженні операцій, а також прикладних навиків побудови комп’ютерних математичних моделей та кількісного розв’язання оптимізаційних задач на всіх етапах проектування та розробки програмних систем. Мета: оволодіння сучасними методами оптимізації в задачах дослідження операцій. Завдання: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні вміння у сфері постановки, розв’язання та інтерпретації розв’язків задач оптимізації, що виникають при дослідженні різноманітних інформаційних, технічних, економічних, екологічних, соціальних та інших систем. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. Основні класи задач дослідження операцій, їх постановку і специфіку. 2. Постановку і методи розв’язання задач лінійного програмування, в тому числі транспортної задачі. 3. Ігрові задачі дослідження операцій і методи їх розв’язання. 4. Постановку і методи розв’язання задач нелінійного програмування. 5. Числові методи розв’язання задач нелінійної оптимізації. 6. Методи числового пошуку екстремумів опуклих функцій на опуклих множинах. 7. Багатокритеріальні та погано обумовлені задачі оптимізації та методи їх розв’язання. вміти: а) будувати математичні моделі задач оптимізації; б) застосовувати вивчені методи до розв’язання практичних завдань; в) алгоритмізувати прикладну задачу оптимізації, в тому числі з використанням мов програмування високого рівня.

Title in English

SYLLABUS Methods of optimization and operations research ОК21 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 12 Fields of knowledge: Information technologies 121 Field of study: Software engineering Specialization: Internet of things Educational Program: Internet of things

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-01-15S, методи оптимізації, дослідження операцій
Шифр: 04-01-15S
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 121 Інженерія програмного забезпечення
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 09 Feb 2021 09:38
Last Modified: 09 Feb 2021 09:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19715

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year