ДО ОПТИМІЗОВАНОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ФОСФОРУ У ВОДОПРОВІДНІЙ ВОД

Downloads

Downloads per month over past year

Онищук, О. О. and Onyshchuk, О. О. (2020) ДО ОПТИМІЗОВАНОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ФОСФОРУ У ВОДОПРОВІДНІЙ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 100-106.

[img] Text
Vt9010.zax.pdf

Download(428kB)

Abstract

Наведено результати експериментальних і розрахункових досліджень концентрації мікрокількості фосфору у водопровідній воді. Запропоновано оптимізовану фотометричну методику та здійснено розрахунок визначення концентрації мікрокількості фосфору. Основою даного аналізу є реакція утворення або руйнування сполук, які поглинають світло, при цьому кількість продукту реакції пропорційна оптичній густині розчину. Визначенню мікрокількостей фосфору можуть заважати гетеромолібденові кислоти. В якості комплексоутворювача використовували ферум (III), як кисле середовище – оцтову кислоту, а екстракцію комплексної сполуки здійснювали циклогексаном. Зроблено попередні розрахунки та побудовано на основі експериментальних досліджень калібрувальний графік. Оптимізована фотометрична методика на визначення концентрації мікрокількості фосфору дозволяє отримати якісні та швидкі дані. Метод показав високу чутливість (Cmin = 2,5 мкг/л), простоту виконання і в достатній мірі селективність. Підтверджено допустимий вміст мікрокількостей концентрації фосфору, а в досліджуваних пробах водопровідної води вміст загального фосфору відповідає встановленим стандартам та є допустимим для щоденного споживання.

Title in English

TO THE OPTIMIZED PHOTOMETRIC METHOD OF DETERMINATION OF PHOSPHORUS MICROQUANTITY CONCENTRATION IN TAP WATER

English abstract

It was resulted the experimental and calculated researches of phosphorus microquantity concentration in tap water. An optimized photometric technique is proposed. The calculation of the concentration of phosphorus microquantity is calculated. The basis of this analysis is the reaction of formation or destruction of compounds that absorb light, and the amount of reaction product is proportional to the optical density of the solution. Determination of microquantities the phosphorus can be hindered heteromolybdic acids. Iron (III) was used as complexing agent, acetic acid – as acidic medium. Extraction of the complex compound was carried out with cyclohexane. Preliminary calculations have been made and a calibration graph has been constructed on the basis of experimental studies. Optimized photometric technique for determining the concentration of the microquantity of phosphorus allows to obtain high-quality and fastdata. The method showed high sensitivity (Cmin = 2.5 μg/dm3), ease of execution and sufficient selectivity. The permissible content of microquantities of phosphorus concentration was confirmed, and in the investigated samples of tap water the content of total phosphorus meets the established standards and is permissible for daily consumption.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: водопровідна вода; концентрація мікрокількісті фосфору; методики; фотометричний метод; калібрувальний графік; концентрація; tap water; concentration of phosphorus microquantity; methods; photometric method; calibration graph; concentration
УДК: 543:504.064.3
Бібліографічний опис: Онищук О. О. До оптимізованої фотометричної методики визначення концентрації мікрокількостей фосфору у водопровідній воді / О. О. Онищук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 100-106.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 10 Feb 2021 14:22
Last Modified: 10 Feb 2021 14:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19761

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year