УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВИХ ВОД ЧЕРЕЗ СЕРЕДНЬОНАПІРНІ ГІДРОВУЗЛИ З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ПАВОДКОВОЇ ХВИЛІ

Downloads

Downloads per month over past year

Панасенко, А. В. and Panasenko, A. V. (2021) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВИХ ВОД ЧЕРЕЗ СЕРЕДНЬОНАПІРНІ ГІДРОВУЗЛИ З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ПАВОДКОВОЇ ХВИЛІ. [Автореферати, дисертації]

[img] Text
Автореферат_Панасенко А.В._30.05.zax.pdf

Download(890kB)

Abstract

Економічні збитки від повеней та паводків набули катастрофічних значень через зростання кількості та масштабів їх розповсюдження. Існуючі методики пропуску паводків та завчасної підготовки водосховищ до прийняття паводкових вод є неефективними та потребують удосконалення. Тому актуальною була задача розробки методики, яка б усунула зазначені недоліки. У дисертаційній роботі автором запропоновано методику розрахунків пропуску паводкових вод через середньонапірні гідровузли на основі прогнозів приточності води з урахуванням характеристик паводкової хвилі та режиму наповнення водосховища, яка дає можливість зрізання максимальних витрат через гідровузол шляхом акумулювання паводкових вод у водосховищі. У програмному комплексі MIKE 11 (Датський інститут, Данія) створено гідродинамічну модель руху паводкових вод на досліджуваній ділянці річки від гідрологічного поста до гідровузла, яка дає змогу визначити рівні води та витрати, що надходять в водосховище у будь-який момент часу у вигляді кривих вільної поверхні при пропуску паводків різної забезпеченості. Методика розроблена з метою ефективного пропуску паводкових вод та зрізання максимальних витрат у нижній б’єф гідровузла.

Title in English

Improvement of methods for calculating the flow of flood waters through medium-pressure hydraulic units, taking into account the characteristics of the flood wave

English abstract

Economic losses from floods have become catastrophic due to the growing number and scale of their spread. Existing methods of flood prevention and early preparation of reservoirs for flood acceptance are inefficient and need to be improved. Therefore, the task of developing a methodology that would eliminate these shortcomings was urgent. In the dissertation the author proposes a method of calculating the flow of flood waters through medium pressure hydropower plants based on water inflow forecasts taking into account the characteristics of the flood wave and the reservoir filling regime, which allows cutting the maximum flow through the reservoir by accumulating flood waters in the reservoir. The MIKE 11 software package (Danish Institute, Denmark) has created a hydrodynamic model of flood water movement in the studied section of the river from the hydrological station to the hydroelectric power station, which allows to determine water levels and costs entering the reservoir at any time in the form of free curves. surfaces when passing floods of different security. The technique is designed to effectively pass flood waters and cut the maximum costs in the lower reaches of the hydro.

Item Type: Автореферати, дисертації
Uncontrolled Keywords: коливання рівнів води, неусталений режим, прогноз, витрата води, водосховище, неявна краєво-різницева схема потоку, MIKE 11, water level fluctuations, unstable regime, forecast, water consumption, reservoir, implicit marginal flow difference scheme, MIKE 11
УДК: 627.51:556.166
Бібліографічний опис: Панасенко А. В. Удосконалення методів розрахунку пропуску паводкових вод через середньонапірні гідровузли з урахуванням характеристик паводкової хвилі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Анна Володимирівна Панасенко. - Захист 14.05.2021. - Рівне : НУВГП, 2021. - 21 с.
Subjects: Автореферат
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 30 Apr 2021 18:24
Last Modified: 30 Apr 2021 18:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20529

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year