Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальності 075 "Маркетинг", освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-06S Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальності 075 "Маркетинг", освітньо-професійної програми «Маркетинг». [Силабус]

[img] Text
06-13-06s.pdf

Download(799kB)

Abstract

Предметом вивчення начальної дисципліни є методика та організація наукових досліджень. Основна мета дисципліни - сформувати професійні науково-дослідні компетенції, що забезпечують здатність і готовність студентів до самостійного виконання науково-дослідної діяльності. Завданнями вивчення дисципліни є: формування компетенцій необхідних для здійснення науково-дослідницької діяльності з використанням їх в процесі підготовки магістерських робіт; отримання системного знання про сучасні методи наукових досліджень в галузі дослідження, вміння застосувати ці знання у своїх наукових дослідженнях; здатність виявляти і формулювати актуальні проблеми та тенденції, критично оцінювати результати вітчизняних і зарубіжних дослідників з обраної теми; володіння методами кількісного і якісного аналізу, моделювання, теоретичного і експериментального дослідження; здатність формулювати і перевіряти наукові гіпотези, вибирати і обґрунтовувати інструментальні засоби; відпрацювання умінь і навичок організації дослідницької діяльності при роботі з вторинними даними (статистичні дані, звіти урядів і компаній, наукові публікації і т.п.); формування навичок організації самостійної науково-дослідницької роботи і презентації результатів наукових досліджень. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 1) основні загальнонаукові методи наукових досліджень і методики їх застосування у економічній практиці; 2) актуальні проблеми і напрями сучасних досліджень в досліджуваній галузі; 3) понятійно-категорійний апарат теорії і методології наукових досліджень; 4) правила постановки дослідницької проблеми; 5) правила формування і перевірки наукових гіпотез; 6) загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень; 7) способи вибору і обґрунтування методології наукового дослідження. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 1) ставити мету і завдання дослідження, обирати кращий спосіб і методи досягнення поставленої мети; 2) діагностувати основну дослідницьку проблему; 3) формувати проблемне поле дослідження; 4) працювати з науковою літературою, готувати аналітичний огляд статей за темою дослідження; 5) формулювати наукові гіпотези і розробляти програми наукових досліджень; 6) здійснювати збір та обробку емпіричної інформації за темою дослідження; 7) здійснювати критико-конструктивний аналіз наукових текстів та результатів дослідження колег; 8) аргументувати власні висновки, обґрунтовувати свою точку зору і захищати результати дослідження.

Title in English

SYLLABUS Methodology of scientific research ПП3 Code in Educational Program Educational level: master's (second) 07 Field of knowledge: Management and administration 075 Field of study: Marketing Educational Program: Marketing

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 06-13-06S, методологія наукових досліджень
Шифр: 06-13-06S
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 15 Jun 2021 10:32
Last Modified: 15 Jun 2021 10:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20761

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year