ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМИ БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

Downloads

Downloads per month over past year

Гопчак, І. В. and Яковишина, М. С. and Gopchak, I. V. and Yakovyshyna, M. S. (2020) ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМИ БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-15.

[img] Text
Гопчак І.В., Яковишина М.С.zax.pdf

Download(483kB)

Abstract

В статті проаналізовано особливості впливу рекреаційного навантаження на природні заповідні території. Нині збільшуються потреби перебування населення у природному середовищі. Метою дослідження є виявлення особливостей лісових екосистем Білоозерського масиву шляхом оцінки їх стійкості до рекреаційних навантажень. Рекреаційна діяльність чинить прямий і непрямий вплив на навколишнє середовище, оскільки вона пов’язана зі збільшенням числа відвідувачів, що негативно впливає на екологічні характеристики природних ландшафтів. Матеріалом для публікації стали дані, зібрані під час польових досліджень 2018–2020 років, про кількість рекреантів, стан природних комплексів прибережної смуги Білого озера, лісотаксаційні матеріали. За цими даними було сформовано карту-схему розподілу ступеня стійкості прибережних ландшафтів рекреаційної зони Білоозерського масиву. Карта-схема чітко показує, що стійкі природні комплекси відсутні взагалі, присутні нестійкі природні комплекси, середні по стійкості, вище середнього ступеня стійкості, але майже половину території рекреаційної зони займають природні комплекси, які мають ступінь стійкості нижче середнього. Оцінено вплив рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив та лісову підстилку. Результати дослідження показали, що має місце порушення рослинного покриву на території прибережної смуги Білого озера. Також виявлено зміну лісової підстилки внаслідок витоптування. Показники біологічної активності ґрунтів та лісової підстилки залежно від стадії рекреаційної дигресії змінюються. Наведені дані щодо розрахунку рекреаційної ємності прибережної смуги Білого озера в Рівненському природному заповіднику. З’ясовано, що реальне навантаження значно перевищує норму. Вода озера Біле має добрий, задовільний і відмінний стан. Оцінка впливу рекреаційного навантаження на лісові екосистеми може використовуватись для регулювання і обмеження антропогенного впливу, що дасть змогу запобігати повній деградації природних екосистем під дією рекреації. Важливим елементом збереження природних екосистем названо подальший моніторинг стану екосистем. З метою регулювання використання рекреаційних ресурсів пропонуємо регламентувати поведінку рекреантів.

Title in English

INFLUENCE OF RECREATION LOAD ON THE BILE LAKE ECOSYSTEMS IN THE RIVNE NATURE RESERVE

English abstract

The article analyzes the features of the influence of the recreational load on the natural protected areas. The needs in the natural environment are increasing at the present time. It is necessary for predicting the dynamics of recreational ecosystems for ensuring sustainable development. The purpose of the study is to identify the features of forestry ecosystems by evaluating their resistance to recreational effects. Recreation activities have a direct and indirect impact on the natural environment, as it relates to the growth in the number of visitors that can affect ecological integrity. We used field observation in 2018–2020 to collect research data on the number of recreation, the characteristic of the natural complexes of the Bile Lake coastal strip, characteristic of the forest and more. According to these data, a map-scheme of distribution of the degree of stability of the coastal landscapes of the recreational zone of the Bile Lake ecosystems was formed. This map-scheme shows that there are no stable natural complexes at all, there are unstable natural complexes, average in stability, above the average degree of stability, but almost half of the recreation area is occupied by natural complexes that have a degree of stability below average. The impact of recreation load on the soil and forest litter was also evaluated. The study revealed that the changes in the basic parameters of the forest litter are caused by ground trampling. Depending on the stage of recreational digression, the indicators of biological activity of soils and forest litter decrease. The data on the calculation of the recreational capacity of the coastal strip of the Bile Lake in the Rivne Nature Reserve are presented. The real recreation load is significantly higher than normal. The water of Bile Lake has a good, satisfactory and excellent condition according to various characteristics. Assessment of the impact of the recreational load on forest ecosystems can be used to regulate and limit anthropogenic impact, which, in turn, will prevent the complete degradation of natural ecosystems under the influence of recreation. Further monitoring of the state of ecosystems was named as an important element of the preservation of natural ecosystems. In order to regulate the use of recreational resources, we propose to regulate the behavior of recreants. The evaluation of impact of recreation load on the forestry ecosystems could be used for regulation and restriction of excessive recreation activity in order to saving natural ecosystems from total degradation. Further monitoring of ecosystems condition is considered as an important element of natural ecosystems conservations. In order to regulate the use of recreational resources, we propose to regulate the behavior of recreants.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: рекреаційне навантаження; дигресія; екосистеми; заповідник; рекреаційна ємність; стійкість природних комплексів; recreational load; digression; ecosystems; nature reserve; recreational capacity; stability of natural complexes
УДК: 502.72(477.81)
Бібліографічний опис: Гопчак І. В. Вплив рекреаційного навантаження на екосистеми Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника / І. В. Гопчак, М. С. Яковишина // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 2(90). – С. 3-15.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2020 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2020
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 09 Jul 2021 09:11
Last Modified: 09 Jul 2021 09:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20861

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year