ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В С. КАРПИЛІВКА РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2020) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В С. КАРПИЛІВКА РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 111-122.

[img] Text
Vt9110 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

В статті розглянуто основні вимоги до сучасних навчальних закладів в умовах реформування освіти, проаналізовано соціально-економічні умови розвитку освіти в Україні, які вимагають докорінних змін в організації навчання і всебічного розвитку дітей та учнівської молоді в загальноосвітніх школах. Проведено певні дослідження архітектурно-планувальної структури існуючих шкіл, що побудовані за радянських часів, їхні недоліки та проблеми, які не дають можливості створення умов для духовного і естетичного виховання учнів, освоєння сучасних навчальних технологій, забезпечення нормативних вимог до освітнього рівня системи – від дошкільної до вищої освіти. Серед існуючих загальноосвітніх закладів виділено і коротко охарактеризовано декілька шкіл, які відповідають рівню європейської освіти. Детально проаналізовано існуючий стан школи в с. Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області, виявлено характерні недоліки та проблеми, що не відповідають сучасним нормативним вимогам. Запропоновано проєкт реконструкції даної школи, з детальним аналізом функціонально-планувальних, об’ємно-просторових та нормативних рішень для створення повноцінного навчального середовища. Особливу увагу приділено прийнятим рішенням, які відповідають забезпеченню безперешкодного доступу дітей з інвалідністю до будинків, приміщень, елементів благоустрою земельної ділянки навчального закладу.

Title in English

FUNCTIONAL PLANNING PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION OF A SECONDARY SCHOOL IN THE VILLAGE OF KARPYLIVKA, ROKYTNIVSKY DISTRICT, RIVNE REGION

English abstract

The article considers the main requirements for modern educational institutions in terms of education reform, analyzes the socio-economic conditions of education in Ukraine, which require radical changes in the organization of education and comprehensive development of children and youth in secondary schools. Some studies of the architectural and planning structure of existing schools built during the Soviet era, their shortcomings and problems that do not allow to create conditions for spiritual and aesthetic education of students, the development of modern educational technologies, regulatory requirements for the educational level – from preschool to higher education. Among the existing secondary schools, several schools corresponding to the level of European education have been identified and briefly described. The current state of the school in the village of Karpylivka, Rokytne district, Rivne region, characteristic shortcomings and problems that do not meet modern regulatory requirements have been identified. The project of reconstruction of this school is offered, with the detailed analysis of functional-planning, volume-spatial and normative decisions for creation of a full-fledged educational environment. Particular attention is paid to the decisions, which correspond to ensuring unimpeded access to houses, premises, elements of improvement of the land plot of the educational institution for children with disabilities.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: архітектура, реконструкція, школа, освіта, architecture, reconstruction, school, education
УДК: 72
Бібліографічний опис: Шолудько М. В. Функціонально-планувальні принципи реконструкції загальноосвітньої школи в с. Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області / М. В. Шолудько, М. М. Шолудько // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2020. - Вип. 3(91). - С. 111-122.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 13 Oct 2021 08:51
Last Modified: 13 Oct 2021 08:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21709

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year