Робоча програма виробничої (організаційної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм" Program of Prodactive (organizational) practice specialty 242 TOURISM

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-64 Громаченко, К. Ю. (2020) Робоча програма виробничої (організаційної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм" Program of Prodactive (organizational) practice specialty 242 TOURISM. [Робочі програми]

[img] Text
05-08-64 РП-242-Навчальна (орг) ПрактикаБак (Громаченко) 2020.pdf

Download(659kB)

Abstract

Виробнича (організаційна) практика є складовою частиною навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців і базується на спеціальних теоретичних дисциплінах та придбанні студентами вмінь та навичок практичної роботи. Крім того, виробнича практика сприяє скороченню терміну адаптації молодого спеціаліста після закінчення університету до сучасних умов діяльності закладів готельного та ресторанного господарства. Під час виробничої практики студент - практикант повинен удосконалити свій рівень загальної, теоретичної і практичної підготовки. Переддипломна практика є важливою формою навчання студентів, яка покликана закріпити одержані теоретичні знання, застосувати їх на практиці, сформувати в майбутнього бакалавра професійне вміння та навички самостійно вирішувати виробничі питання, повніше розкрити індивідуальні здібності студентів, виховати потребу поповнювати свої знання та творчо їх використовувати. Prodactive (organizational) practice is an integral part of the educational process of training highly qualified specialists and is based on special theoretical disciplines and the acquisition by students of skills and abilities of practical work. In addition, the internship helps to reduce the period of adaptation of the young specialist after graduation to the modern conditions of the hotel and restaurant industry. During the internship the student-intern must improve his level of general, theoretical and practical training. As to have the practice students usually choose an organization or an enterprise that are suitable for their activities and correspond to the specialization of the university's department for the future graduate.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-64, виробнича (організаційна) практика, проходження практики, туризм, туристична діяльність, підприємства туристичної індустрії, сфера послуг, турпродукт, організація туристичної діяльності, сфера гостинності. : prodactive (organizational) practice; passing the practice; tourism; tourism activity; enterprises of the tourism industry; service industries; tourism product; organization of tourism activity, sphere of hospitality
Шифр: 05-08-64
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 08 Nov 2021 15:16
Last Modified: 08 Nov 2021 15:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22024

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year