Силабус навчальної дисципліни «Медіакультура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика»

Downloads

Downloads per month over past year

06-10-102S Супрун, Л. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Медіакультура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика». [Силабус]

[img] Text
06-10-102S.pdf

Download(641kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Медіакультура» викладається студентам спеціальності «Журналістика» для набуття ними теоретико-методологічних знань культурно-комунікаційних процесів вітчизняного і зарубіжного медіаландшафту. Кожен вид медіа, розширюючи сферу впливу на соціум, ініціює власний досвід комунікації людини зі світом, де інформація не лише впливає на особистість, але на й культуру поведінки в медіасередовищі. Тому назріла потреба систематизувати й узагальнити значення засобів масової комунікації як акумуляторів і ретрансляторів актуальних духовних цінностей суспільства. У той же час виникла необхідність у розгляді соціокультурного процесу взаємодії особистості з медіа. Ці два процеси сукупно формують предмет дослідження медіакультури, яка тільки починає ставати об’єктом розгляду вітчизняних теоретиків журналістики. Мета вивчення дисципліни – дати уявлення про взаємовплив культури на мас-медіа, мас-медіа на культуру соціуму і культури спілкування суспільства з засобами масової комунікації в діахронічній і синхронічній практиках. Основні завдання: 1) розкрити зміст поняття медіакультури в контексті процесу модернізації суспільства, зокрема його інформатизації; 2) проаналізувати сутність впливу на медікультуру різних соціальних інститутів і структур: міфології, ідеології, науки, класичної спадщини та сучасних віянь, релігії, художньої культури; 3) розглянути співвідношення медіакультури (як культури масової, тиражованої, повсякденної) з культурою високою (елітарною) у продукуванні й підтримці духовних цінностей; 4) показати роль медіакультури як посередника у взаємодії між владою і суспільством, соціумом й особистістю, різними спільнотами та соціальними групами; 5) визначити характер змін, які відбуваються в нашому суспільстві, розглянути зв’язок цих процесів з модернізацією в цілому; 6) розглянути соціокультурні фактори, що впливають на трансформацію медіасередовища й медіапростору: інформаційно-комунікаційні технології, медіаринок, створення єдиного (глобального) інформаційного простору, роль медіаменеджменту та нову роль журналістики, медіакритики тощо; 7) з’ясувати значимість медіаосвіти, яка сприяє не тільки росту медіаграмотності, але й соціалізації особистості.

Title in English

SYLLABUS Media culture ОК32 Code in Degree Programme Level of education: Bachelor’s (first) 06 Field of knowledge: Journalism 061 Field of study: Journalism Degree Programme: Journalism

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 06-10-102S, медіакультура
Шифр: 06-10-102S
Subjects: Шифр галузі знань > 6 Журналістика
Шифр галузі знань > 6 Журналістика > 61 Журналістика
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Українознавства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 10 Nov 2021 12:06
Last Modified: 10 Nov 2021 12:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22071

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year