ВИСОКОПРОДУКТИВНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОПОРИСТИХ КІБЕРСИСТЕМ АДСОРБЦІЇ ЗІ ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ

Downloads

Downloads per month over past year

Петрик, М. Р. and Михалик, Д. М. and Гоянюк, І. В. and Petryk, M. R. and Mykhalyk, D. М. and Нoіanіuk, I. V. (2020) ВИСОКОПРОДУКТИВНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОПОРИСТИХ КІБЕРСИСТЕМ АДСОРБЦІЇ ЗІ ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 119-133.

[img] Text
Vt9211 (1).pdf

Download(586kB)

Abstract

Побудовано алгоритм ідентифікації внутрішніх кінетичних параметрів системи адсорбційного масопереносу з використанням градієнтного методу та аналітичних і чисельних розв’язків моделі однокомпонентного масопереносу в каталітичному середовищі нанопористих частинок. З допомогою розробленого алгоритму та експериментальних даних проведено процедуру ідентифікації в результаті чого отримано профілі коефіцієнтів дифузії для внутрішньочастинкового простору. На основі ідентифікованих значень здійснено процедуру моделювання кінетики масопереносу та виконано їх порівняння із результатами натурних експериментів. Мета роботи – на основі розробленої теорії оптимального управління станом складних систем, математичних моделей адсорбційного масопереносу в середовищах нанопористого і одержаних для них аналітичних та чисельних розв’язків, з використанням результатів експериментальних досліджень реалізувати градієнт-процедуру ідентифікації параметрів внутрішньої кінетики переносу та отримати розподіли значень коефіцієнтів дифузії для внутрішньочастинкового масопереносу в пористих середовищах. Оскільки в галузі системного аналізу та математичного моделювання систем складають базу для інформаційних технологій управління науковим експериментом і аналізом стану складних фізичних об'єктів, до яких можна віднести системи адсорбційного масопереносу в нанопористих середовищах (цеолітах), вивчення кінетики яких є важливою проблемою сучасної нанофізики і нанодифузії. Таким чином для моделі адсорбційного масопереносу в каталітичних пористих середовищах необхідно розробити алгоритм градієнт-процедури ідентифікації параметрів внутрішньої кінетики системи дифузійного масопереносу та отримати значення коефіцієнтів дифузії для внутрішньочастинкового переносу вздовж координати товщини середовища (головного напрямку перенесення) для різних часових зрізів.

Title in English

HIGH-PERFORMANCE METHODS OF IDENTІFICATION OF KINETIC PARAMETER FOR MONODIFFUSION ADSORPTION MASS TRANSFER

English abstract

Algorithm of identification of inner kinetic parameters for mass transfer adsorption system has been built using gradient method and numerical and analytical solutions of mathematical model of monodiffusion in catalytic porous media. With help of this algorithm and experimental data identification procedure has been conducted. The results are profiles of diffusion coefficients for interparticle space. Modeling of mass transfer kinetic and comparation of modeling and experimental results based on identified values has been made. The aim of the work was based on the developed theory of optimal control of complex systems, mathematical models of adsorption mass transfer in nanoporous media and analytical and numerical solutions obtained for them, using the results of experimental studies to implement a gradient procedure for identifying internal transfer kinetics parameters and intraparticle mass transfer in porous media. Fragments in the field of systems analysis and mathematical modeling of systems form the basis for information technology control of scientific experiment and analysis of complex physical objects, which include adsorption mass transfer systems in nanoporous media (zeolites), the study of the kinetics of which is an important problem of modern nanophysics and nanodiffusion. Thus, for the model of adsorption mass transfer in catalytic porous media it is necessary to develop an algorithm of gradient procedure for identification of parameters of internal kinetics of diffusion mass transfer system and to obtain values of diffusion coefficients for intraparticle transfer along the thickness medium (main transfer direction) for different time zones.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: модель адсорбційного масопереносу; чисельні методи; дифузійні процеси; ідентифікація; model of adsorption mass transfer; numerical methods; diffusion processes; identification
УДК: 519.6
Бібліографічний опис: Петрик М. Р. Високопродуктивні мнтоди ідентифікації кінетичних параметрів кіберсистем адсорбції зі зворотними зв’язками / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, І. В. Гоянюк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2020. - Вип. 4(92). - С. 119-133.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 15 Nov 2021 11:50
Last Modified: 15 Nov 2021 11:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22117

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year