Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології" спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-61S Тадеєва, М. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології" спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». [Силабус]

[img] Text
06-09-61S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, які регламентують створення та реалізацію сучасних концепцій розвитку вищої іншомовної освіти в Україні, регламентують формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця вищої освіти, яка уможливлює комунікацію за професійним спрямуванням на теренах світового і європейського освітнього простору і сприяє академічній, науковій і професійній мобільності здобувачів вищої освіти. Англійська мова в сучасному світі служить засобом трансформації інформаційної, технологічної, наукової, гуманітарної культури сучасного світу. Як мова міжнародного спілкування, вона виконує функції ведення ділового спілкування (усного і письмового), є засобом проведення міжнародних наукових та практичних (фахових) конференцій, публікацій результатів наукових досліджень в усіх сферах суспільного життя, науки, бізнесу, державного управління політики, культури, освіти і виховання. Метою вивчення зазначеної дисципліни є розвиток умінь і навичок усного і письмового спілкування в межах професійної та наукової тематики, що зумовлено потребами білінгвального і міжкультурного спілкування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у процесі формування їхньої іншомовної комунікативної компетенції за фахом. Основні цілі курсу: 1) розвивати у майбутніх фахівців основи лінгвістичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої, соціокультурної компетентностей у процесі формування вмінь і навичок у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо); 2) розвивати вміння і навички перекладу іншомовної фахової і наукової літератури; 3) правильно використовувати вербальні і невербальні засоби англомовної комунікації та фахову термінологію під час проведення презентацій, тренінгів, публічних виступів, наукових і практичних конференцій, семінарів, студій; 4) розвивати у студентів когнітивні здібності і прагнення до творчої самореалізації у процесі професійної підготовки засобами іншомовної освіти та міжкультурної взаємодії. Навчальна дисципліна передбачає застосування активних та інтерактивних технологій навчання.

Title in English

SYLLABUS Foreign Language for Specific Purposes English ОК 1 Code in Degree Programme Level of education: Master’s (second) 15 Field of knowledge Automation and Instrumentation 151 Field of study Automation and Computer Integrated Technologies Degree Programme: Automation and Computer Integrated Technologies

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 06-09-61S, іноземна мова професійного спілкування (англійська)
Шифр: 06-09-61S
Subjects: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 04 Jan 2022 08:06
Last Modified: 06 Jan 2022 09:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22432

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year