Силабус навчальної дисципліни "Соціоекологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: "Екологія", спеціальність 101 "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-47S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Соціоекологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: "Екологія", спеціальність 101 "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Силабус]

[img] Text
05-02-47S.pdf

Download(643kB)

Abstract

Дисципліна «Соціоекологія» має проблемно-орієнтований підхід. Метою вивчення дисципліни є визначення шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства з навколишнім середовищем на локальному, регіональному та глобальному рівні. При цьому передбачається: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини, суспільства і природи; формування загального уявлення про причини виникнення, масштаби, можливі наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між суспільством та навколишнім середовищем; ознайомлення із закономірностями функціонування соціоекосистем; формування у студентів соціоекологічної культури. Актуальність Соціоекології полягає в тому, що вона дозволяє визначити головні фактори, які забезпечують динамічну рівновагу (гомеостаз) різноманітних соціоекосистем, стратегію і тактику збереження життя на Землі. Навчальна дисципліна має на меті ознайомлення здобувачів з основними фундаментальними положеннями теоретичної екології: принципами функціонування біосфери, сучасними уявленнями про біосферу і ноосферу, особливостями взаємозв’язків біосфери та техносфери; прикладними аспектами екології: видами та джерелами забруднення довкілля, негативними екологічними наслідками антропогенного впливу на навколишнє природне середовище; стратегією і тактикою збереження життя на Землі: глобальними та регіональними екологічними проблемами світу і України, шляхами їх вирішення, основами екології людини та нормами міжнародного і національного права в сфері екології Особливе значення приділяється питанням, пов’язаним з екологією людини, в першу чергу пропагандою здорового способу життя, харчування, відмовою від шкідливих звичок та фізичною культурою. Цілі вивчення дисципліни - набуття теоретичних знань та практичних навичок у: збиранні інформації для розрахунків показників стану довкілля та соціального середовища; систематизації та узагальнення екологічної та соціологічної інформації; оцінюванні показників екологічних, соціальних та економічних процесів і явищ у суспільстві та в природі.

Title in English

SYLLABUS Socioecology ВК2 Code in Degree Program Ecology ВК10 Environmental protection technologies Educational level: First (Вachelor’s) 10 Field of knowledge natural Sciences 18 Production and technology 101 Field of study: Ecolog 183 Environmental protection technologies Degree programs Ecology Environmental protection technologies

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-02-47S, соціоекологія
Шифр: 05-02-47S
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Тарасюк Наталія Віталіївна
Date Deposited: 14 Jan 2022 16:07
Last Modified: 14 Jan 2022 16:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22588

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year