КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВІДКОТНИХ ШТРЕКІВ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОХОРОНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Бачурін, Л. Л. and Іорданов, І. В. and Бессараб, І. М. and Король, А. В. and Каюн, О. П. and Подкопаєв, Є. С. and Демченко, О. В. and Ткачук, О. М. and Bachurin, L. L. and Iordanov, I. V. and Bessarab, I. М. and Korol, A. V. and Kaіun, O. Р. and Podkopaіev, Y. S. and Demchenko, O. V. and Tkachuk, O. М. (2021) КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВІДКОТНИХ ШТРЕКІВ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОХОРОНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 217-236.

[img] Text
Vt9316 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Досліджено на моделях вплив деформаційних характеристик охоронних споруд, розташованих між покрівлею та підошвою вугільного пласта, на стійкість відкотних штреків на крутих вугільних пластах. Встановлено, що при використанні піддатливих охоронних споруд у вигляді кострів або накатних кострів, в результаті початкового зменшення жорсткості, а потім подальшого ущільнення підтримуючих конструкцій, забезпечується плавний прогин бічних порід над відкотним штреком. При використанні жорстких охоронних споруд у вигляді кущів з дерев’яних стояків, литої смуги або бетонних блоків, в процесі навантаження спостерігається збільшення жорсткості підтримуючих конструкцій, що супроводжується зростанням концентрації напружень в бічних породах і на контурі відкотного штреку. Що більша жорсткість підтримуючих конструкцій і менше величина їх відносної деформації при стисненні, тим вище концентрація напружень у вуглепородному масиві. Показано, що характер зміни жорсткості дерев’яних піддатливих споруд, з ростом відносної деформації (зниження на початковому етапі деформування із подальшою стабілізацією і, далі, зростанням на кінцевому етапі) сприяє збереженню цілісності бічних порід, обмеженню граничної конвергенції і підвищенню стійкості виробки, що охороняється. При використанні жорстких охоронних споруд, жорсткість конструкції зростає лише до певної граничної межі, після якої відбувається руйнування опори, а залишкова три- мкість не дозволяє обмежити конвергенцію бокових порід.

Title in English

COMPREHENSIVE RESEARCH OF THE STABILITY OF HAULAGE DRIFTS ON STEEP COAL SEAMS IN DIFFERENT PROTECTION METHODS

English abstract

The influence of deformation characteristics of secondary support structures located between the roof and the floor of the coal seam on the stability of haulage drifts on steep coal seams was investigated on the models. It was established that when using yielding secondary support structures in the form of different types of timberbased chock constructions, as a result of the initial reduction of stiffness, and then further consolidation of the supporting structures, it is provided a smooth deflection of the wall rocks over the haulage drift. When using rigid secondary support structures in the form of vertical timber sets, cast strip, or concrete blocks, during the loading process there is observed an increase in the stiffness of the supporting structures, accompanied by an increase in stress concentration on the contour of the haulage drift and surrounding roof and floor strata. The greater the stiffness of the supporting structures and the smaller the value of their relative deformation during compression, the higher the stress concentration in the rock mass. It is shown that the nature of the change in the stiffness of wooden yielding structures, with increasing relative deformation (decrease in the initial stage of deformation with subsequent stabilization and, further, increase in the final stage) contributes to maintaining the integrity of wall rocks, limiting convergence, and increasing the stability of the roadway which is protected. When using rigid secondary support structures, the stiffness of the structure increases only to a certain limit, after which there is a destruction of the support, and the residual durability does not allow to limit the convergence of the wall rocks.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: відкотний штрек; бічні породи; спосіб охорони; піддатлива опора; жорсткість; стійкість; деформація; стиснення; haulage drift; wall rocks; secondary support; yielding support structures; stiffness; stability; deformation; compression
УДК: 622.834:622.274
Бібліографічний опис: Комплексне дослідження стійкості відкотних штреків крутих вугільних пластів при різних способах охорони / Л. Л. Бачурін, І. В. Іорданов, І. М. Бессараб [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 1(93). - С. 217-236.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 24 Jan 2022 19:29
Last Modified: 24 Jan 2022 19:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22666

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year