Силабус навчальної дисципліни «Теорія автоматизованого регулювання електроустановок» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-50S Стеценко, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теорія автоматизованого регулювання електроустановок» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

[img] Text
04-03-50S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Програма дисципліни «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» відноситься до дисциплін професійної підготовки та складена відповідно до освітньої програми спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» є формування теоретичних знань та практичних навичок із сучасних методів автоматичного керування, розробки алгоритмів керування, налаштування автоматичних регуляторів, використання сучасних технічних засобів автоматизації (ТЗА), розробки програмного забезпечення (ПЗ) для систем керування. Це дає змогу фахівцям у галузі електроенергетики використовувати набуті знання для вирішення професійних задач різної складності. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» є складовою частиною циклу професійної підготовки для сту-дентів за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Вивчення курсу базується на знаннях таких дисциплін: фізика, вища математика, теоретичні основи електротехніки, метрологія та електричні вимірювання. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. Метою викладання даної дисципліни є підготовка студентів до самостійного вирішення технічних задач в галузі електроенергетики із застосуванням сучасних методів автоматичного керування, технічних засобів та програмних продуктів. У дисципліні подаються сучасні методи автоматичного керування, аналізу динамічних характеристик систем автоматичного регулювання, програмування програмованих засобів автоматики. Основними завданнями навчальної дисципліни є: • вивчення сучасних методів автоматичного керування; • аналіз динамічних та статичних характеристик систем автоматичного регу-лювання (САР); • вибір алгоритмів керування, розрахунок налаштувань регуляторів; • вивчення сучасних ТЗА; • вивчення основних інтерфейсів і протоколів передачі даних у системах автоматизації; • програмування програмованих засобів автоматики. У результаті вивчення курсу студент повинен: • знати сучасні методи автоматичного керування, принципи побудови САР, сучасні ТЗА; • вміти проводити синтез та аналіз САР, розраховувати параметри автоматичних регуляторів, правильно вибирати ТЗА під різні задачі, програмувати програмовані засоби автоматики.

Title in English

SYLLABUS AUTOMATIC CONTROL THEORY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ВБ4.1 Code in Educational Program Educational level: Bachelor’s (first) 14 Fields of knowledge: Electrical engineering 141 Field of study: Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics Educational Program: Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-03-50S, теорія автоматизованого регулювання електроустановок
Шифр: 04-03-50S
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 03 Feb 2022 12:34
Last Modified: 03 Feb 2022 12:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22826

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year