Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-70M Турбал, Ю. В. and Демчук, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
04-01-70М.pdf

Download(2MB)

Abstract

При вивченні багатьох явищ та процесів в різних областях науки зараз все частіше застосовуються математичні моделі. Без побудови математичних моделей розв’язання широкого кола задач просто неможливе. Причому дуже часто застосовуються ймовірнісні моделі. Це пов’язано з недетермінованістю процесів у природі. Адже навіть класичні детерміновані процеси можна вважати такими лише в результаті відкидання багатьох неконтрольованих факторів, впливом яких можна знехтувати. Прикладна́ інформа́тика (англ. applied informatics) — науковий напрямок [1], який об'єднує інформатику, обчислювальну техніку та автоматизацію (зокрема, автоматизацію наукових досліджень). В межах напрямку вивчаються теми, які сприяють автоматизації роботи в комп'ютерних системах та мережах. Прикладні завдання інформатики полягають у розробці найефективніших методів і засобів здійснення інформаційних процесів, у визначенні способів оптимальної наукової комунікації у самій науці та між наукою і виробництвом. Математичне моделювання процесів і явищ у різних галузях науки і техніки, зокрема у агрономії, є одним із основних способів отримання нових знань і технологічних рішень. Для того, щоб використати методи математичного та комп’ютерного моделювання на практиці необхідно володіти відповідним математичним апаратом, вміти його застосувати до опису реального явища, знати певний мінімальний набір алгоритмів обчислювальної математики та володіти способами їх програмної реалізації. Такі знання й навики потрібні також і при використанні готових пакетів програм, оскільки у цьому випадку необхідне розуміння алгоритмів роботи програм для грамотної інтерпретації отриманих результатів. Методичні вказівки містять мінімальний набір теоретичних знань з математичного моделювання, необхідних здобувачам третього (освітньо- наукового) рівня для подальшого поглибленого вивчення методів прогнозування та відповідного програмного забезпечення.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 04-01-70M, прикладна́ інформа́тика, лінійні моделі, нелінійні моделі, мінімізація функцій, методи прогнозування
Шифр: 04-01-70M
За видами робіт: Лабораторні роботи, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 07 Feb 2022 10:59
Last Modified: 07 Feb 2022 10:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22876

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year