Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-104М Олійник, Олена Олександрівна (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-05-104М.pdf

Download(656kB)

Abstract

В епоху значних економічних, політичних, екологічних, соціальних викликів, які стоять перед усім глобалізованим світом, саме соціальна відповідальність повинна стати основою розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні. Адже сьогодні управління на всіх ієрархічних рівнях не може бути ефективним без формування раціональних взаємовідносин із усіма стейкхолдерами, підґрунтям яких є довіра, чесність, прозорість, етична поведінка. При цьому забезпечується безконфліктність та гармонійність відносин між бізнесом та працівниками, партнерами, споживачами, органами державної влади та місцевого самоврядування, місцевою громадою у вирішенні економічних, екологічних та соціальних проблем. Відтак вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є необхідною складовою при підготовці сучасного фахівця. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій для забезпечення їхньої соціально відповідальної діяльності Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти знань про теоретичні положення і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови сталого розвитку суспільства, механізмів управління корпоративною соціальною відповідальністю та її імплементації в діяльність різних суб’єктів суспільного розвитку.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-05-104М, соціальна відповідальність
Шифр: 06-05-104М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Економіка підприємства
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 09 Feb 2022 11:37
Last Modified: 14 Feb 2022 13:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22948

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year