Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи прийняття рішень у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Downloads

Downloads per month over past year

01-02-191М Клімов, С. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи прийняття рішень у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". [Методичне забезпечення]

[img] Text
01-02-191М.pdf

Download(967kB)

Abstract

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) (англ. Decision Support System, DSS) - комп'ютерні системи, метою яких є допомога людям прийняти найкраще рішення в складних умовах і послуговуються для найбільш повного і об'єктивного аналізу предметної діяльності (в нашому випадку, при діяльності у водній інженерії, це водогосподарські і гідротехнічні об’єкти і системи). СППР після збору та аналізу вихідної інформації, надає інформацію, що дозволяє відповідним спеціалістам швидко і точно оцінити ситуацію і прийняти рішення. СППР виникли в результаті злиття управлінських інформаційних систем і систем управління базами даних. Для аналізу і вироблення рекомендацій в СППР використовуються різні методи. Це можуть бути: інформаційний пошук, інтелектуальний аналіз даних, пошук знань в базах даних, аналіз на основі прецедентів, імітаційне моделювання, еволюційні обчислення і генетичні алгоритми, нейронні мережі, ситуаційний аналіз, когнітивне моделювання та інших. Близькі до СППР класи систем - це експертні системи і автоматизовані системи управління. Дана навчальна дисципліна надає можливість здобувачу вищої освіти набути відповідні компетентності, зокрема для основ впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем. Decision Support Systems (DSS) are computer systems whose purpose is to help people make the best decision in difficult conditions and are used for the most complete and objective analysis of subject activity (in our case, this is water engineering and water management, as well design, construction and operation of hydraulic facilities and systems). DSS, after collecting and analyzing the initial information, provides information that allows the relevant specialists to quickly and accurately assess the situation and make a decision. DSS emerged as a result of the merger of management information systems and database management systems. DSS uses different methods to analyze and make recommendations. These can be: information retrieval, data mining, knowledge search in databases, case-based analysis, simulation modeling, evolutionary computing and genetic algorithms, neural networks, situational analysis, cognitive modeling and others. Classes of systems close to DSS are expert systems and automated control systems. This academic discipline provides an opportunity to acquire relevant competencies, in particular for the basics of implementing and maintaining intelligent systems for analyzing and processing data of organizational, technical, natural and socio-economic systems.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 01-02-191М, cистеми підтримки прийняття рішень, комп'ютерні системи, аналіз інформації, гідроінформатика, decision support systems, computer systems, information analysis, hydroinformatics
Шифр: 01-02-191М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроінформатики
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 23 Mar 2022 15:22
Last Modified: 23 Mar 2022 15:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23219

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year