Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Цифрова безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-07-183М Веремейчик, С. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Цифрова безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-07-183М.pdf

Download(2MB)

Abstract

Розвиток людського суспільства нерозривно пов'язаний із процесом інформатизації, під яким розуміється безперервно поновлюваний процес створення необхідних умов задоволення інформаційних потреб людини. Протягом усієї історії людської цивілізації і навіть на початковій стадії виникали потреби, пов'язані з отриманням, зберіганням, накопиченням, первинною обробкою, переробкою, пошуком, відображенням, передачею і обміном інформацією. Сучасний етап інформатизації характеризується створенням інформаційних систем та систем телекомунікації із застосуванням засобів персональної електронної обчислювальної техніки. В результаті накопичення світового практичного досвіду, знань та культурних цінностей кордони національних економік поступово стираються та формується інформаційне суспільство, яке розвивається у відповідному інформаційному просторі. Під цифровою безпекою розуміється стан захищеності від інформаційних загроз, збереження властивостей об'єкта цифрової безпеки, які зумовлені інформацією, її потоками та інформаційною інфраструктурою. Програма вибіркової навчальної дисципліни циклу фахової підготовки ВБ 1.1 «Цифрова безпека» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Креативна та цифрова культура» підготовки бакалавра спеціальності «Культурологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни «Цифрова безпека» – є класифікація різних видів загроз інформації, виклад політики безпеки, розгляд сучасних методів криптографічного захисту інформації та основ інформаційної безпеки в прогресивних культурних середовищах. Розглянуті основні поняття є основними при вивченні ряду розділів навчальних курсів спеціалізації «Креативна та цифрова культура». Метою курсу є формування у майбутніх спеціалістів у області креативної та цифрової культури структури знань про основні поняття та методи захисту інформації та програмного забезпечення (системного, прикладного, інструментального). В контексті даного курсу захист інформації та програмного забезпечення розглядається як комплекс методів забезпечення необхідного рівня фізичної та логічної доступності, цілісності та конфіденційності при існуючих потенційних загрозах. Курс включає вивчення концептуальних, інформаційних, програмних, фізичних, психологічних, криптографічних, правових, системотехнічних та практичних основ захисту, що разом реалізують парадигму багаторівневої розподіленої системи з урахуванням обмежень кожного методу захисту. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: термінологію, завдання та функції дисципліни; топологію цифрової безпеки та підходи до класифікації цифрових загроз; основні принципи захисту від несанкціонованого доступу, копіювання, руйнівних програмних засобів, криптографічного захисту, виконання захищених програм та роботи із захищеними програмами. уміти: проводити класифікацію інформації; встановити чинники, що впливають на захист інформації; ідентифікувати види інформаційних загроз; визначати цілі і принципи захисту інформації застосовувати методи та форми цифрової безпеки; вирішувати стандартні завдання професійної діяльності із застосуванням інформаційно- комунікаційних технологій з урахуванням основних вимог цифрової безпеки; вільно орієнтуватися в положеннях сучасної доктрини цифрової безпеки; володіти навичками використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій у сфері цифрової безпеки.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-07-183М, цифрова безпека
Шифр: 06-07-183М
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки
Шифр галузі знань > 3 Гуманітарні науки > 34 Культурологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 24 Mar 2022 23:56
Last Modified: 24 Mar 2022 23:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23233

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year